Navigácia

Obsah

Obec Slovenská Ľupča leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

22.07.2021

Pozývame Vás na posedenie pri muzike 1

Pozývame Vás na posedenie pri muzike

Pozývame Vás na posedenie pri muzike, ktoré sa uskutoční dňa 24.7.2021 v čase od 18:00 do 24:00.

Detail

28.06.2021

Hurá na prázdniny  1

Hurá na prázdniny

Pozývame Vás na akciu pre deti s názvom "Hurá na prázdniny", ktorá sa uskutoční v stredu 30.06.2021 od 15.00 hod v areáli Tenisového centra v Slovenskej Ľupči.

Detail

23.06.2021

NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU 1

NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.

Detail

17.06.2021

ŽSR: Výluka 21. júna 2021

ŽSR: Výluka 21. júna 2021

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 21. júna 2021 budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy

Detail

15.06.2021

Obecné zastupiteľstvo 1

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 22.6.2021 (utorok) o 17:00 hodine v zasadačke OcÚ.

Detail

10.06.2021

Asistované sčítanie obyvateľov 1

Doplnené: Asistované sčítanie obyvateľov

Výzva obyvateľom Štatistický úrad Slovenskej republiky naďalej vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu a zúčastnili sa na asistovanom sčítaní.

Detail

01.06.2021

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 8.6.2021 (utorok) o 17:00 hodine v zasadačke OcÚ.

Detail

11.05.2021

Plánovaná odstávka el. energie

Plánovaná odstávka el. energie

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že 7. až 11.6.2020 bude prerušená distribúcia elektriny

Detail

03.05.2021

Sčítanie obyvateľov 2021 1

Sčítanie obyvateľov 2021

Podrobné informácie ohľadom sčítania obyvateľov.

Detail

30.04.2021

Zvoz kompostu 1

Zvoz kompostu

Oznamujeme Vám, že v dňoch 29. a 30.4.2021 bude prebiehať prevoz a aplikácia kompostu v extravilane obce Slovenská Ľupča a PD Podkonice.

Detail

22.07.2021

Pozývame Vás na posedenie pri muzike

Pozývame Vás na posedenie pri muzike, ktoré sa uskutoční dňa 24.7.2021 v čase od 18:00 do 24:00.

Detail Aktuality

28.06.2021

Hurá na prázdniny

Pozývame Vás na akciu pre deti s názvom "Hurá na prázdniny", ktorá sa uskutoční v stredu 30.06.2021 od 15.00 hod v areáli Tenisového centra v Slovenskej Ľupči.

Detail Aktuality

23.06.2021

NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.

Detail Aktuality

17.06.2021

ŽSR: Výluka 21. júna 2021

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 21. júna 2021 budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy

Detail Aktuality

15.06.2021

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 22.6.2021 (utorok) o 17:00 hodine v zasadačke OcÚ.

Detail Aktuality