Navigácia

Obsah

Obec Slovenská Ľupča leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

04.07.2019

Obecná Knižnica 1

Obecná Knižnica

Chceme upozorniť navštevovateľov obecnej Knižnice, že v čase od 4.7. do 31.7.2019 bude z technických príčin ZATVORENÁ. Ďakujeme za pochopenie

Detail

28.06.2019

Pozvánka 1

Pozvánka

Rodinná farma Hiadlovských vás pozýva na podujatie spojené s ochutnávkou vín a farmárskych špecialít. Uskutoční sa v termíne od 5-6. júla 2019. Viac info v plagáte

Detail

25.06.2019

Pozvánka

Pozvánka

Obec Povrazník vás pozýva na ,, Deň obce a stretnutie rodákov", ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2019

Detail

19.06.2019

Pozvánka

Pozvánka

Kalište stretnutie generácií sa uskutoční 22.júna 2019. Odchod autobusu je spred MKS o 7.30 hod.

Detail

29.05.2019

Výsledok hlasavania do EUroparlamentu 1

Výsledok hlasavania do EUroparlamentu

Takto skončili jednotlivé hlasy v obci Slovenská Ľupča

Detail

23.05.2019

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 1

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 28.5.2019 (utorok) v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča o 16.00 hod. Zasadnutie bude nahrávané a zverejnené na Youtube kanáli Slovenská Ľupča

Detail

23.05.2019

Výluka medzi železničnými stanicami BANSKÁ BYSTRICA - MEDZIBROD

Výluka medzi železničnými stanicami BANSKÁ BYSTRICA - MEDZIBROD

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 30. – 31. mája 2019 (štvrtok, piatok) budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase : od 08.15 h. do 10:00 h. a od 10:20 h. do 14:40 h. medzi železničnými stanicami BANSKA BYSTRICA - MEDZIBROD a späť

Detail

23.05.2019

Oznámenie

Oznam

Obec Podkonice vyhlasuje výberové konania na funkciu „Hlavný kontrolór obce Podkonice“ v zmysle § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Podkonice č. 101/2019 zo dňa 16. mája 2019

Detail

23.05.2019

Oznámenie

Oznam

Starosta Obce Podkonice vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, na pozíciu riaditeľa: ZÁKLADNEJ ŠKOLY s MATERSKOU ŠKOLOU v Podkoniciach 97641 Podkonice 284

Detail

22.05.2019

Pozvánka

Pozvánka

Pozývame vás na výnimočný koncert filmovej hudby spojený s nočnou prehliadkou hradu. Uskutoční sa 29.júna 2019 o 21.00 hod.na Hrade Ľupča.

Detail

Ľupčianske zvesti

Zoznam všetkých čísiel Ľupčianských zvestí

Fotogaléria

25.01.2018

Zimná obec

Zimná obec

Foto zo zasneženej obce

Detail

27.12.2016

Letecké zábery obce

Letecké zábery obce

.

Detail

31.08.2014

Leto 2014

Leto 2014

.

Detail