Zberný dvor, Odpady - Slovenská Ľupča

Zberný dvor, Odpady

10.08.2022

Odpady

Harmonogram zberu odpadu v obci: https://odvoz-odpadu.eu/miesto/151-slovenska-lupca

Zberný dvor

Nachádza sa na ulici Hronská za katolíckou farou.

Otváracie hodiny:

STREDA: 13:00 – 17:00
SOBOTA
: 10:00 – 15:00

Kontakt: Referát prevádzky