Navigácia

Obsah

Objednávky/Rôzne

2014

Predaj majetku obce

Dátum zverejnenia:: 25 júl, 2014 - 10:32

Zámer obce_1.pdf

Oprava verejného osvetlenie

Dátum zverejnenia:: 19 august, 2014 - 11:46

objednávka VO.pdf

Oprava miestneho rozhlasu

Dátum zverejnenia:: 19 august, 2014 - 11:47

objednávka MR.pdf

Servis a oprava MR

Dátum zverejnenia:: 22 september, 2014 - 12:46

scan.pdf

Vysielačkový rozhlas

Dátum zverejnenia:: 22 september, 2014 - 12:49

Objednávka_1_0.pdf

servis VO

Dátum zverejnenia:: 22 september, 2014 - 12:52

Objednávka_2_0.pdf

Kosenie cintorína

Dátum zverejnenia:: 23 september, 2014 - 10:24

objednávka_31.pdf

Tlač ĽZ

Dátum zverejnenia:: 24 september, 2014 - 08:02

objednávka_32.pdf

IPS Staving, s.r.o. Chodník Pod zámkom

Dátum zverejnenia:: 20 august, 2014 - 10:41

objednávka_33.pdf

Oprava strechy na budove MKS

Dátum zverejnenia:: 6 október, 2014 - 11:29

objednávka_34.pdf

SL SLovakia - kanálové záslepky

Dátum zverejnenia:: 15 október, 2014 - 09:00

20141013_113805.pdf

Vyroba madiel pre MKS

Dátum zverejnenia:: 22 október, 2014 - 11:36

20141022_110111.pdf

Tlač Ľupčianskych zvestí

Dátum zverejnenia:: 29 október, 2014 - 13:02

Objednávka ĽZ.pdf

Aquamat - projektova dokumentacia Podkonicka cesta

Dátum zverejnenia:: 30 október, 2014 - 12:49

Aquamat_objednavkaPDpodkonicka.pdf

Aquamat - projektová dokumentácia Pod Zámkom

Dátum zverejnenia:: 30 október, 2014 - 12:50

Aquamat_objednavkaPDpodZamkom.pdf

zverejnenie inzercie - noviny MY BB

Dátum zverejnenia:: 10 november, 2014 - 11:58

TP4315459-Obec Slovenská -up-a (1).pdf

Menovanie komisie na vyhodnotenie VOS

Dátum zverejnenia:: 27 november, 2014 - 14:03

Komisia na vyhodnotenie VOS.pdf

Splašková kanalizácia a ČOV

Dátum zverejnenia:: 4 december, 2014 - 10:49

Rozhodnutie.pdf

2013

Neon Plus_oprava verejného osvetlenia

Dátum zverejnenia:: 11 január, 2013 - 08:11

objednávka_10.pdf

Predaj nehnuteľného majetku

Dátum zverejnenia:: 20 marec, 2013 - 16:04

Zámer_0.pdf

Stránka