Navigácia

Obsah

Obec Slovenská Ľupča leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

24.06.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Banskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a v súlade s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Detail

23.06.2022

Obecné zastupiteľstvo 1

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 28.6.2022 (utorok) o 18:30 hodine v Zasadačke OcU Slovenská Ľupča.

Detail

16.06.2022

Voľby 2022 1

Voľby 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov a zároveň určil deň ich konania

Detail

14.06.2022

Na farmu Hiadlovských nielen za Vínom 1

Na farmu Hiadlovských nielen za Vínom

Farma Hiadlovských Vás pozýva na akciu Na farmu Hiadlovských nielen za Vínom ktorá sa bude konať sobotu 18. Júna 2022 s programom:

Detail

14.06.2022

Ponuka na odpredaj ojazdeného úžitkového motorového vozidla 1

Ponuka na odpredaj ojazdeného úžitkového motorového vozidla

s celkovou hmotnosťou nad 12 000 kg. Obec Slovenská Ľupča so sídlom Námestie SNP 1/13, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO: 00313823, zastúpená starostom Mgr. Rolandom Lamperom v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Detail

10.06.2022

Deň rodiny 1

Deň rodiny

Slovenský červený kríž v spolupráci z obcou dňa 11.6.2022 o 10:00 organizuje Deň rodiny so zaujímavým programom v priestoroch Evanjelickej fary.

Detail

07.06.2022

Aktualizované k 7.6.2022: Plánovaná odstávka el. energie

Aktualizované k 7.6.2022: Plánovaná odstávka el. energie

Stredoslovenská distribučná a.s. oznamuje občanom, že bude prerušená distribúcia elektriny

Detail

07.06.2022

Presun cyklistov - Bystrický anjel 1

Presun cyklistov - Bystrický anjel

Chceli by sme Vás informovať, že dňa 11.6.2022 (v sobotu) sa bude našou obcou presúvať organizovaný cyklistický pelotón v rozsahu cca 60 cyklistov.

Detail

02.06.2022

Deň detí 1

Deň detí

Obec Slovenská Ľupča a Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu Vás pozýva na DEŇ DETÍ

Detail

10.05.2022

Hlasuj za „Čerstvé hlavičky"! 1

Hlasuj za „Čerstvé hlavičky"!

Aj tento školský rok sa naša škola rozhodla zapojiť do projektu „Čerstvé hlavičky", ktorú organizuje Kaufland Slovenská republika v.o.s. Cieľom projektu je podporiť zdravé stravovanie a zvýšenie konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny na základných školách na celom Slovensku.

Detail