Navigácia

Obsah

Základné informácie

Poloha obce: Obec leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

 

ou

 

 

Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Starosta: Mgr. Roland Lamper
Rozloha katastra: 3232 ha
Nadmorská výška: od 370m-699m
Počet obyvateľov: k 31.12.2017 - 3272

 

 

 

 

V roku 2017:

narodilo sa 24 detí
zomrelo 33 obyvateľov
prisťahovalo sa  82 a odhlásilo sa 52 obyvateľov

 

V roku 2014:

narodilo sa 21 detí
zomrelo 36 obyvateľov
na trvalý pobyt sa prihlásilo 73 a odhlásilo 47 občanov

V roku 2013:

narodilo sa 26 detí
zomrelo 32 občanov
na trvalý pobyt sa prihlásilo 69 a odhlásilo 48 občanov

V roku 2012:

narodilo sa 31 detí
zomrelo 35 občanov

V roku 2011:
narodilo sa 24 detí
zomrelo 24 občanov
prihlásilo sa na TP 104 občanov
odhlásilo sa z TP 48 občanov