Annabál 2016
Fotogaléria - Turíčny jarmok 2016
Ľupčianske zvesti 4/2016
Zverejnenie informácie
Annabál 2016

Obec Slovenská Ľupča vás pozýva na ANNABÁL, ktorý sa uskutoční dňa 23.

Fotogaléria - Turíčny jarmok 2016

V tomto roku sa opäť uskutočnil v našej obci Turíčny jarmok.

Ľupčianske zvesti 4/2016

Prinášame vám júnové  číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

Zverejnenie informácie

Dňa 27.5.2016 ako dotknutej obci Slovenská Ľupča bol doručený od MŽP SR, sekcia environmentál

Annabál 2016

Obec Slovenská Ľupča vás pozýva na ANNABÁL, ktorý sa uskutoční dňa 23. júla 2016 v parku pri MKS od 18:00 do 02:00 hod. O zaujímavý program a občerstvenie je postarané, vstup je ZADARMO. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presunie do spoločenskej miestnosti MKS.

Fotogaléria - Turíčny jarmok 2016

V tomto roku sa opäť uskutočnil v našej obci Turíčny jarmok. Túto zaujímavú akciu Vám ponúkame zdokumentovanú cez pekné fotografie.

Fotogaléria:   Turíčny jarmok 2016

Ľupčianske zvesti 4/2016

Prinášame vám júnové  číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. Pripomenieme si zážitky z Turíčneho jarmoku, poinformujeme Vás o prípojkách na obecnú kanalizáciu a priblížime Vám činnosť FS Drienka v našej obci. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ_jun_2016.pdf

Zverejnenie informácie

Dňa 27.5.2016 ako dotknutej obci Slovenská Ľupča bol doručený od MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava pod.č.5403/2016-3.4/vt zo dňa 24.5.2016 zámer navrhovanej činnosti „Zriadenie na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie kovových granúl z recyklácie elektrozariadení" ktorého navrhovateľ je METAL SERVIS Recykling s r.o. Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča. Občania môžu do zámeru navrhovanej činnosti nahliadnúť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Slov.Ľupči v kancelárii odd. výstavby a životného prostredia, v čase stránkových hodín.

Príloha:   20160601_075708.pdf

Pozvánka - Deň detí

Tags: 

Obec Slovenská Ľupča pozýva deti a rodičov na DEŇ DETÍ, ktorý sa uskutoční dňa 4.6.2016 od 9:30 do 12:00 v parku pri OÚ. Sú pre Vás pripravené rôzne hry, súťaže, veľa zábavy a odmeny. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia uskutoční v MKS.

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že vo Vašej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci  v nasledujúcich dňoch:  16.6., 21.6., 22.6. 
 
Podrobnosti a rozpis ulíc, v ktorých bude realizované obmedzenie nájdete v prílohe.
 

Zámer - predaj majetku obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Podrobnosti o predávanom majetku nájdete v prílohách.

Príloha :   Zamer1.pdf

Príloha :   Zamer2.pdf

Príloha :   Zamer3.pdf

Príloha :   Zamer4.pdf

Ľupčianske zvesti 3/2016

Prinášame vám májové "jarmočné" číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.
V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ_maj2016.pdf

Pozvánka MKS

Vážení spoluobčania pozývame vás na divadelné predstavenie Karol a Šaňo. Uvedenú monodrámu uvedie Ochotnícke divadlo medziBrodway z Medzibrodu 1.mája (nedeľa) o 18.00 h v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči. Predstavenie je vhodné pre mládež od 15 rokov. V hre sú použité hrubé výrazy.
Vstupné: 1,00 €

Slávnostná akadémia - pozvánka

Starosta Obce Slovenská Ľupča a riaditeľ ZŠ Sama Cambela Vás srdečne pozývajú na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 160.výročia narodenia Sama Cambela, ktorá sa uskutoční dňa 24.4.2016 o 15,00 hod v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči.

Stránky