Ľupčianske zvesti 5-6/2016
Oznam - prerušenie dodávky el. energie
Oznámenie - MŽP SR
Oznámenie - Rýchlostná cesta R1 Korytnica
Ľupčianske zvesti 5-6/2016

Prinášame vám prázdninové  číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavé

Oznam - prerušenie dodávky el. energie

Oznamujeme Vám, že vo Vašej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach 

Oznámenie - MŽP SR

Dňa 8.7.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bol doručený od MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor e

Oznámenie - Rýchlostná cesta R1 Korytnica

Dňa 6.7.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od MŽP SR, odbor posudzovania vplyvo

Ľupčianske zvesti 5-6/2016

Prinášame vám prázdninové  číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.
V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ_jul-august_2016-.pdf

Oznam - prerušenie dodávky el. energie

Oznamujeme Vám, že vo Vašej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE, v termínoch:

26.7.2016 - od 7:30 do 15:30

27.7.2016 - od 7:00 do 14:30

Príloha:   SSE_oznam_jul.pdf     SSE_oznam_jul2.pdf

Oznámenie - MŽP SR

Dňa 8.7.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bol doručený od MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania Nám.Ľ.Štúra l, 812 35 Bratislava pod.č.5403/2016-1.7/vt zo dňa 4.7.2016 upustenie od vypracovania správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti „Zariadenie na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie kovových granúl z recyklácie elektrozariadení" ktorého navrhovateľ je METAL SERVIS Recykling s r.o. Pníboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča. MŽP SR určilo, že správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie nie je potrebné vypracovať.

Príloha:   scan0036.pdf

Oznámenie - Rýchlostná cesta R1 Korytnica

Dňa 6.7.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od MŽP SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava pod.č.6432/2016-1.7/ml zo dňa 28.6.2016, oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rýchlostná cesta R1, úsek Slovenská Ľupča - Korytnica" ktorého navrhovateľ je NDS a s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava. Oznámenie je zverejnené na obecnej tabuli a webovej stránke obce www.slovenskalupca.sk po dobu najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia informácie o jeho doručení. 

Príloha:   20160707_131444.pdf

Pozvánka - Leto v Ľupči

Obec SLovenská Ľupča a Kultúrna komisia pozýva detičky a rodičov na tématické večery LETO V ĽUPČI v dňoch 11.7 - 15.7 2016 od 18:00 do cca 20:00.

Pondelok: Tvorivé dielne - MKS
Utorok:    Výstup na hrad
Streda:   Spoločenské hry - MKS
Štvrtok:   Možno bude aj rozprávka - MKS
Piatok:   Čítanie rozprávkových kníh - Knižnica pri MKS

MKS - oznam o čerpaní dovolenky

Oznamujeme občanom, že z dôvodu čerpania dovolenky, bude Obecná knižnica v Slovenskej Ľupči zatvorená v dňoch od 4.7.2016 do 22.7.2016. Ďakujeme za pochopenie.

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že vo Vašej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Annabál 2016

Obec Slovenská Ľupča vás pozýva na ANNABÁL, ktorý sa uskutoční dňa 23. júla 2016 v parku pri MKS od 18:00 do 02:00 hod. O zaujímavý program a občerstvenie je postarané, vstup je ZADARMO. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presunie do spoločenskej miestnosti MKS.

Fotogaléria - Turíčny jarmok 2016

V tomto roku sa opäť uskutočnil v našej obci Turíčny jarmok. Túto zaujímavú akciu Vám ponúkame zdokumentovanú cez pekné fotografie.

Fotogaléria:   Turíčny jarmok 2016

Ľupčianske zvesti 4/2016

Prinášame vám júnové  číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. Pripomenieme si zážitky z Turíčneho jarmoku, poinformujeme Vás o prípojkách na obecnú kanalizáciu a priblížime Vám činnosť FS Drienka v našej obci. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ_jun_2016.pdf

Stránky