Navigácia

Obsah

Obec Slovenská Ľupča leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

16.08.2018

Termíny OZ 1

Termíny OZ

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči na II. polrok 2018 sa stanovujú nasledovne: 25. septembra 30. októbra 4. decembra

Detail

08.08.2018

Zámer obce

predaj nehnuteľného majetku

Detail

06.08.2018

Voľby 2018

Voľby 2018

Podrobnosti o konaní volieb do orgánov samosprávy obcí nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĹA.

Detail

30.07.2018

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ 1

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ

Starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák zvoláva mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 31.7.2018 (utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16.00 hod.

Detail

20.07.2018

Oznam 1

Oznam

Oznámenie o príprave strategického dokumentu.

Detail

22.06.2018

Oznámenie 1

Oznámenie

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Aktuálne informácie a dokumenty k ÚPN obce - zmeny a doplnky - nájdete v sekcii SAMOSPRÁVA - PROJEKTY.

Detail

21.06.2018

Pozvánka na OZ 1

Pozvánka na OZ

Starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák zvoláva zasadnutie Obecného zastupitel'stva obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2018 ( utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16.00 hod.

Detail

20.06.2018

Zámer obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle zákona zámer prenechania majetku Obce do nájmu.

Detail

15.06.2018

Vyjadrenie obce k žiadosti Občianskeho združenia Švarca

Obec Slovenská Ľupča prenecháva OZ Švarca do nájmu časti parciel na účely stavby inžinierskych sietí pre stavbu rodinných domov.

Detail

08.06.2018

Pozvánka 1

Pozvánka

Pozývame vás na koncert, ktorý je spojený s prehliadkou Hradu Ľupča a uskutoční sa 17. júna 2018 o 17.00 hod.

Detail

Ľupčianske zvesti

 

Aktuálne číslo:  ĽZ december 2017

 

Zoznam všetkých čísiel:   Archív ĽZ 

Fotogaléria

25.01.2018

Zimná obec

Zimná obec

Foto zo zasneženej obce

Detail

27.12.2016

Letecké zábery obce

Letecké zábery obce

.

Detail

31.08.2014

Leto 2014

Leto 2014

.

Detail