Pozvánka MKS
Slávnostná akadémia - pozvánka
Pozvánka MKS
Zverejnenie informácie
Pozvánka MKS

Vážení spoluobčania pozývame vás na divadelné predstavenie Karol a Šaňo.

Slávnostná akadémia - pozvánka

Starosta Obce Slovenská Ľupča a riaditeľ ZŠ Sama Cambela Vás srdečne pozývajú na Slávnostnú akadémi

Pozvánka MKS

Klub pri MKS v Sl.Ľupči vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 17.apríla o 17.00 h v s

Zverejnenie informácie

Dňa 29.3.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od Slovenskej inšpekcii životného prostredia IŽP Banská Bystrica

Pozvánka MKS

Vážení spoluobčania pozývame vás na divadelné predstavenie Karol a Šaňo. Uvedenú monodrámu uvedie Ochotnícke divadlo medziBrodway z Medzibrodu 1.mája (nedeľa) o 18.00 h v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči. Predstavenie je vhodné pre mládež od 15 rokov. V hre sú použité hrubé výrazy.
Vstupné: 1,00 €

Slávnostná akadémia - pozvánka

Starosta Obce Slovenská Ľupča a riaditeľ ZŠ Sama Cambela Vás srdečne pozývajú na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 160.výročia narodenia Sama Cambela, ktorá sa uskutoční dňa 24.4.2016 o 15,00 hod v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči.

Pozvánka MKS

Klub pri MKS v Sl.Ľupči vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 17.apríla o 17.00 h v spoločenskej miestnosti MKS v Sl.Ľupči.Hosťom podujatia bude známa hudobná skupina HICKS- Igor Michalovič, Maroš Púpala, Ján Zelený a Dušan Bobák.

Zverejnenie informácie

Dňa 29.3.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od Slovenskej inšpekcii životného prostredia IŽP Banská Bystrica upovedomenie
o začatí konania vo veci vydania zmeny č.4 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba biotechnologických produktov" vydaného rozhodnutím č . 3220-19402/4712014/Jed/473510114 zo dňa 30.9.2014, o ktoré na základe žiadosti požiadal EVONIK FERMAS s r.o. Slovenská Ľupča 938,976 13 Slovenská Ľupča.

Príloha:   Evonik_Fermas_ziadost1_02_2015.pdf

Príloha:   Prílohová cast k ziadosti IP_02_2015.pdf

Prerokovanie vplyvov na živ. prostredie

V zmysle § 34 odst. 2 a 3 zák č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Vás pozývame na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Výroba biotenzidov Ramnolipidov". Verejné prerokovanie sa uskutoční 6.4.2016 (streda) o 17.00 hod. v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči.

Príloha:  scan0093.pdf

Ľupčianske zvesti 2/2016

Prinášame vám marcové sviatočné číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ_marec2016-.pdf

Pozvánka do divadla

Vážení spoluobčania, pozývame vás na divadelné predstavenie  - Raketový vzostup Anči Zbíjačky -  Ľupčianskeho netradičného divadla (LUNETRDLO) z Partizánskej Ľupče, ktoré sa uksutoční 2.apríla 2016 o 19.00 h v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči. Vstupné: 2,00 eur. Predpredaj vstupeniek 1 hodinu pred predstavením.

 Príloha:   popis predstavenia

Pozvánka - MKS

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči vás pozýva na nedeľné posedenia pri živej hudbe a dobrom vínku 27.marca 2016 o 17.00 h v spoločenskej miestnosti  MKS Sl.Ľupča. Hosťom podujatia bude Ing.Ivan Číž s výstavou historických hudobných nástrojov ľupčianskeho tamburášskeho súboru, ktorého vedúcim bol jeho otec.

Zverejnenie oznámenia

Dňa 3.3.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava pod.č.2191/2016-3.4/mo zo dňa 29.2.2016 oznámenie o upustení správy o hodnotení pre navrhovanú činnosť „Výroba biotenzidovRamnolipidov" ktorého navrhovateľ je Evonik Fermas s r.o. 976 13 Slovenská Ľupča. V ďalších krokoch posudzovania bude zámer plniť funkciu správy o hodnotení.

Zámer:   2998_10_zámer_ramnolipidy.pdf
Prílohy:   Evonik_prilohy.pdf

Ľupčianske zvesti 1/2016

Prinášame Vám februárové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ_februar2016.pdf

Stránky