Fotogaléria - nové fotky
Reportáž TA3 - kamióny v našej obci
Ľupčianske zvesti 5/2014
Prerokovanie Zadania pre spracovanie UP
Fotogaléria - nové fotky

V priebehu mesiacov marec 2014 - júl 2014 sme pridali pekné fotografie zo zaujímavých podujatí, ktoré sa uskutočnili v našej ob

Reportáž TA3 - kamióny v našej obci

Obyvatelia Slovenskej Ľupče sú rozhorčení.

Ľupčianske zvesti 5/2014

Prinášame Vám najnovšie júnové číslo obecného časopisu Ľupčianske z

Prerokovanie Zadania pre spracovanie UP

Obec SĽ oznamuje prerokovanie Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Dolné Záhumnia - Pri Kríži, Slovenská Ľupča.

Fotogaléria - nové fotky

Tags: 

V priebehu mesiacov marec 2014 - júl 2014 sme pridali pekné fotografie zo zaujímavých podujatí, ktoré sa uskutočnili v našej obci. Fotografie nájdete v nasledovných sekciách:

Turíčny jarmok    

Oslavy oslobodenia obce

Reportáž TA3 - kamióny v našej obci

Obyvatelia Slovenskej Ľupče sú rozhorčení. Len nedávno sa zbavili rozkopaných ciest, ktoré spôsobila výstavba kanalizácie a už riešia ďalší problém. Obec zaplavujú kamióny, ktoré sa vyhýbajú plateniu mýta. Čítajte viac: http://www.ta3.com/clanok/1043433/slovenska-lupca-odmieta-tolerovat-kamiony.html

Zdroj: TA3

Ľupčianske zvesti 5/2014

Prinášame Vám najnovšie júnové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné letné čítanie.

Príloha: LZ_5_2014.pdf

Prerokovanie Zadania pre spracovanie UP

Obec SĽ oznamuje prerokovanie Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny Dolné Záhumnia - Pri Kríži, Slovenská Ľupča. Zadanie je vystavené na OÚ SĽ na verejné nahliadnutie po dobu od 23. júna do 23. júla 2014.

Príloha:  Oznam

 

Zámer - prenájom majetku obce

Obec SĽ zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok Obce Slovenská Ľupča vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu je nájom výkonu práva poľovníctva v poľovno m revíri Slovenská Ľupča na poľovných pozemkoch v správe prenajímateľa o výmere 1032,83 ha lesných pozemkov /LPF /. Vzťahuje sa na poľovné pozemky v poľovnom revíri Slovenská Ľupča uznanom rozhodnutím Lesného úradu v Banskej Bystrici, č. 378/33 /1994 zo d ňa 9.9.1994.

Verejná vyhláška

Zvolávateľ PZ Slovenská Ľupča, lichardova 14, 97613 Slovenská Ľupča, ako splnomocnený zástupca obce Sloven ská Ľupča, vlastníka najmenej jednej tretiny poľovných pozemkov v poľovnom revíri Slovenská Ľupča, zvoláva v zmysle §S ods.3 zákona 274/2009 Zb .z. zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Slovenská Ľupča, uznaného rozhodnutím LÚ v Banskej Bystrici č.

Stretnutie s Jozefom Banášom

Obec Slovenská Ľupča Vás srdečne pozýva na stretnutie s Jozefom Banášom, autorom bestselerov Kód 9, Kód 1, Idioti v politike..., 25. júna 2014 o 17.00 h v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Sl.Ľupči. Môžete sa tešiť na poobedie plné prekvapení. Stretnete sa s turistami z PKT Diviaky, budete pri krste knihy p.Majky Demianovej a krstiť bude práve pán Jozef Banáš.

Ľupčianske zvesti 4/2014

Prinášame Vám najnovšie májové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. Prajeme príjemné jarné čítanie.

Stránky