Navigácia

Obsah

Obec Slovenská Ľupča leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

21.10.2020

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

z rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2021. Obec Slovenská Ľupča v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Slovenská Ľupča č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej “VZN č. 2/2019”) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí

Detail

21.10.2020

Zasadnutie komisií

Zasadnutie komisií

Pozývame členov komisie výstavby a územného rozvoja pri Obecnom úrade v Slovenskej Ľupči na zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2020 (streda) o 16.00hod.

Detail

17.10.2020

Prerušenie dodávky el. energie 1

Prerušenie dodávky el. energie

oznamujeme Vám, že v termíne od: 06.11.2020 07:00 do: 06.11.2020 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny v časti Príboj z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Detail

14.10.2020

Obecné zastupiteľstvo 1

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 20.10.2020 (utorok) o 17:30 hodine.

Detail

02.10.2020

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 6.10.2020 (utorok) o 16:30 hodine.

Detail

23.09.2020

POZVÁNKA

POZVÁNKA

24.09. 2020 o 18:30 sa uskutoční ďalší extraligový zápas medzi VK PIRANE BRUSNO a RD PROJEKT SVF (U 19). Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa z vašej priazne

Detail

19.09.2020

Aplikácia kompostu 1

Aplikácia kompostu

ČOV a.s. Slovenská Ľupča oznamuje, že v sobotu 19.9.2020 bude vykonaná aplikácia kompostu v extraviláne obce Slovenská Ľupča na pozemkoch RD Hron v Slovenskej Ľupči.

Detail

17.09.2020

Pozvánka 1

Pozvánka

Všetkých Vás srdečne pozývame na 1. kolo extraligy žien, ktoré sa koná v ŠH Slovenská Ľupča 19.09.2020 18:00

Detail

11.09.2020

Obecný futbalový klub 1

Obecný futbalový klub

Obecný futbalový klub OFK Slovenská Ľupča vás pozýva na domáci majstrovský futbalový zápas

Detail

23.08.2020

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 1

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Z dôvodu spozorovaného výskytu medveďa v lokalite Švarca a pod zámkom v Slovenskej Ľupči vás žiadame o zvýšenú pozornosť pri pohybe v týchto lokalitách. Výskyt bol nahlásený príslušným orgánom štátnej ochrane prírody, ktoré situáciu monitorujú.

Detail

21.10.2020

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

z rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2021. Obec Slovenská Ľupča v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Slovenská Ľupča č. 2/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej “VZN č. 2/2019”) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí

Detail Aktuality

21.10.2020

Zasadnutie komisií

Pozývame členov komisie výstavby a územného rozvoja pri Obecnom úrade v Slovenskej Ľupči na zasadnutie, ktoré sa uskutoční dňa 28.10.2020 (streda) o 16.00hod.

Detail Aktuality

17.10.2020

Prerušenie dodávky el. energie

oznamujeme Vám, že v termíne od: 06.11.2020 07:00 do: 06.11.2020 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny v časti Príboj z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Detail Aktuality