Navigácia

Obsah

Obec Slovenská Ľupča leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

Oznamy

21.07.2017

Pozvánka 1

Pozvánka

Obec Slovenská Ľupča vás pozýva na ANNABÁL_28. júla 2017 o 18.00 hod. v parku pri MKS.

Detail

17.07.2017

Koncert Fragile 1

Pozvánka

Obec Slovenská Ľupča vás pozýva na koncert skupiny Fragile, ktorý sa uskutoční 17.septembra 2017 o 18:00 hod. v kinosále Miestneho kultúrneho strediska.  Predpredaj vstupeniek je v knižnici v čase otváracích hodín,  od 17.7.- 27.7.2017 a od 22.8.2017 -14.9.2017 a hodinu pred koncertom.  Kontakt: Alexandra Danková, 0484187818

Detail

22.06.2017

Akcia Lučatínska 11 1

Akcia Lučatínska 11

Občianske združenie ,,Zdravie v pohybe" v spolupráci s Obcou Lučatín, Obcou Slovenská Ľupča, MŠVVaŠ Marathon BB, TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica usporiadáva 24.06.2017 tradičný cestný beh Lučatín - Slovenská Ľupča a späť. Z tohoto dôvodu budú v obci v čase od 10.00 do cca 12:00 úplné uzávierky miestnych komunikácií. Týka sa to ulíc: Hronská, Lesnícka ( juhovýchod ), Krížna, Partizánska ( pri fi Pepas ), Za Nožiarňou, 1.mája, Školská, Cambelova, Pod Zámkom, Záhradná. Žiadame o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie organizárov v reflexných vestách.

Detail

16.06.2017

Pozvánka na OZ 1

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2017 ( utorok ) v zasadačke obecného úradu o 16.00 hod. starosta obce

Detail

08.06.2017

Odstávka el.energie 1

SSE

SSE-distribúcia oznamuje, že v dňoch 12.06., 13.06., 15.06., 16.06., 19.06., 20.06., 21.06.2017 bude prerušená dodávka elektrickej energie v našej obci. Odstávka jednotlivých ulíc bude zverejnená miestnym rozhlasom.

Detail

08.06.2017

Pozvánka na akciu - Kutliarsky deň 1

Pozvánka na akciu - Kutliarsky deň

Obec Selce vás pozýva na súťaž vo varení kutlového /držkového/ gulášu, ktorá sa uskutoční 10. júna 2017 na futbalovom ihrisku v obci Selce. Srdečne ste všetci vítaní !

Detail

Ľupčianske zvesti

 

Aktuálne číslo:  ĽZ máj-jún 2017

 

Zoznam všetkých čísiel:   Archív ĽZ 

Fotogaléria

27.12.2016

Základný kameň ČOV

.

Detail

27.12.2016

ČOV - práce v obci

.

Detail

27.12.2016

Letecké zábery obce

.

Detail