Zverejnenie informácie
Posvätenie adventného venca
Výluka trate - ŽSR
Vyhlásenie volieb do NR SR
Zverejnenie informácie

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie izolačných kapacít",  ktorej navrhovateľom

Posvätenie adventného venca

Pozývame Vás na tohtoročné spoločné posvätenie adventného venca pred Obecným úradom v našej obci už nasledovnú nedeľu 29.11.201

Výluka trate - ŽSR

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vám oznamuje, že ŽSR budú konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v dňoch 23. – 26. novembra 2015 v čase : 10:25 – 13:30 hod medzi železničnými stanicami Banská Bystrica  – Slovenská Ľupča a späť.

Vyhlásenie volieb do NR SR

1. deň ich konania - sobota 5. marca 2016,

Zverejnenie informácie

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie izolačných kapacít",  ktorej navrhovateľom je EVONIK FERMAS s r.o. Slovenská Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča.

Príloha:  scan0024.pdf

Posvätenie adventného venca

Pozývame Vás na tohtoročné spoločné posvätenie adventného venca pred Obecným úradom v našej obci už nasledovnú nedeľu 29.11.2015 o 15:30 hod.

Výluka trate - ŽSR

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vám oznamuje, že ŽSR budú konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v dňoch 23. – 26. novembra 2015 v čase : 10:25 – 13:30 hod medzi železničnými stanicami Banská Bystrica  – Slovenská Ľupča a späť.

Vyhlásenie volieb do NR SR

1. deň ich konania - sobota 5. marca 2016,
2. lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestnosti do 4. decembra 2015,
3. lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. januára 2016 a lehota na ich prvé zasadanie do 25. januára 2016

 

Príloha:   volbyNRSR2016.pdf

Pozvánka - lampiónová paráda

Obec Slovenská Ľupča, komisia kultúry a Materské centrum Kĺúčik pozývajú deti, rodičov a starých rodičov na Lampiónovú parádu dňa 14. novembra 2015 o 16:00 hod pred MKS. Prineste si so sebou lampión. Po sprievode si pre vás ZUŠ SĽ pripravila divadielko. Občerstvenie je zabezpečené. Vstupné je dobrovoľné.

Vianočné oblátky

Čoraz kratšie dni, chladné a hmlisté rána, občas viac či menej uplakané dni, koberec pestrofarebného lístia na chodníkoch... Po roku opäť. Nesmelo a  malými krôčikmi prichádzajú medzi nás posledné týždne roku 2015. Nesú sa v znamení príprav na najkrajšie sviatky roka – Vianoce. Čarovná atmosféra, vôňa medovníkov, splnené priania a túžby...Rodina sa stretne pri slávnostne prestretom stole, na ktorom nesmú chýbať tradičné jedlá – kapustnica, zemiakový šalát a mnoho iných dobrôt. Nesmú chýbať ani chrumkavé oblátky – trubičky s vanilkovou príchuťou. Tak ako minulé roky, aj v tomto roku ich pre vás budeme piecť spolu so žiakmi našej školy. Môžete si ich kúpiť nielen na vianočných trhoch 4. decembra, ale aj vopred objednať na telefónnom čísle školy 048/240 00 77 najneskôr do 15. novembra 2015. Cena za 1 kus oblátky je 0,07 eura, čiže  100 kusov za 7 eur. Nákupom týchto vianočných oblátok  urobíte radosť nielen sebe, ale zároveň podporíte aktivity školy.

Vianočné trhy

Základná škola Sama Cambela v spolupráci s Rodičovskou radou pri ZŠ, Základnou umeleckou školou a Obecným úradom v Slovenskej Ľupči pripravuje už tradičné Vianočné trhy, na ktoré vás srdečne pozývame. Uskutočnia sa dňa 4. decembra 2015 od 15.30 – 18.00 hod. na parkovisku pri MKS. Príďte medzi nás ochutnať vianočnú kapustnicu, zohriať sa voňavým punčom a možno i niečo kúpiť z výrobkov, ktoré pre vás vyrobili žiaci školy počas Dňa remesiel. Tešíme sa na stretnutie!

                                                  Učitelia a žiaci ZŠ Sama Cambela

Pozvánka OZ

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupitel'stva Obce Slovenská Ľupča. Zasadnutie sa uskutoční dňa 3.11.2015 (utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16:00 hod.

Príloha:   pozvankaOZnovember2015.pdf

Ľupčianske zvesti 8/2015

Prinášame Vám októbrové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. V tomto čísle Vám ponúkame napríklad sprievodcu pamiatkami našej obce. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ-oktober2015.pdf

Prerokovanie urb. štúdie

Obec Slovenská Ľupča orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 4 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie urbanistickej štúdie - 3 RODINNÉ DOMY ŠVARCA, SLOVENSKÁ ĽUPČA. Návrh je vystavený na Obecnom úrade Slovenská Ľupča na verejné nahliadnutie po dobu od 19.10.2015 do 20.11.2015.

Príloha:   prerokovanieUrbStudie.pdf

Stránky