MKS - pozvánka
Zasadnutia OZ 2015
Zápis do MŠ na šk. rok 2015/2016
Verejná obchodná súťaž
MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 25.januára 2015 o 17.00

Zasadnutia OZ 2015

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči na I. polrok 2015 sa stanovujú nasledovne:

Zápis do MŠ na šk. rok 2015/2016

Zápis detí do MŠ bude prebiehať v dňoch od 23.2.2015 do 27.2.2015.

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení§ 281 až§ 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie ná

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 25.januára 2015 o 17.00 h v spoločenskej miestnosti Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči.

Zasadnutia OZ 2015

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči na I. polrok 2015 sa stanovujú nasledovne:

 3. február   (utorok), 24. marec  (utorok), 12. máj ( utorok ), 23.jún ( utorok)

Stálymi bodmi programu rokovania Obecného zastupiteľstva sú:

  1. Kontrola plnenia uznesení
  2. Interpelácie poslancov
  3. Rôzne

Zápis do MŠ na šk. rok 2015/2016

Zápis detí do MŠ bude prebiehať v dňoch od 23.2.2015 do 27.2.2015. Vyplnenú žiadosť s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast rodič s dieťaťom doručí v čase od 10,30 hod. do 12,00 hod. riaditeľke MŠ Slovenská Ľupča. Tlačivo žiadosti o prijatie si rodičia môžu prevziať v MŠ alebo je dostupné na internetovej stránke materskej školy www.mslupca.webnode.sk

Príloha:   OZNAM Zápis2015.doc

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení§ 281 až§ 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností. Ide o poľnohospodárske pozemky situované v obci Slovenská Ľupča, miestna časť: Pôlč, Ratajová, Hrabovo, o celkovej výmere 85.610,69 m2. Podrobnosti v prílohe.

Príloha:  sutaz2Prenajom2015.pdf

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení§ 281 až§ 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností. Ide o poľnohospodárske pozemky situované v obci Slovenská Ľupča, miestna časť: Pôlč, Ratajová, Hrabovo, o celkovej výmere 18.057,22 m2. Podrobnosti v prílohe.

Príloha:   sutazPrenajom2015.pdf

Zimná údržba komunikácií

Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, že v období zimnej údržby ciest musia svojimi vozidlami parkovať tak, aby bolo umožnené bezpečné vypluhovanie miestnych komunikácií v oboch smeroch. V tých uliciach, kde budú motorové vozidlá brániť pluhovaniu a prípadnému posypu nebude vykonaná zimná údržba. Jedná sa hlavne o časť Juhovýchod, Nám. SNP za evanjelickým kostolom smerom k cintorínu, Mierová ulica, Ľupčianska ulica. 
Za pochopenie ďakujeme.

Novoročný koncert

Obec Slovenská Ľupča pod záštitou starostu obce Ing. Miroslava Macáka v spolupráci s Občianskym združením JAZZAR Vás pozýva na Novoročný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 11.januára 2015 o 16.00 h v kinosále MKS Slovenská Ľupča. Na koncerte vystúpi PATRÍCIA JAZZ QUARTET, Saxofónové kvarteto a Základná umelecká škola v Slovenskej Ľupči.
Vstupné: 3,00 EUR.
 

Ľupčianske zvesti 11/2014

Prinášame Vám decembrové "vianočné" číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné zimné čítanie.

Príloha:   LZdecember2014.pdf

Nový cestovný poriadok 2015

Prinášame Vám nový cestovný poriadok autobusovej a vlakovej dopravy platný v roku 2015 pre prichádzajúce a odchádzajuúce spoje aktuálne pre našu obec.

Príloha:   CP2015.pdf

Oznam - otv. hodiny počas sviatkov

Obecný úrad  Slovenská Ľupča oznamuje občanom, že dňa  23.12.2014 bude klientov  vybavovať do 12.00 h. a  dňa 31.12.2014  bude z dôvodu čerpania dovolenky Obecný úrad  zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

Stránky