Oznam - prerušenie distribúcie elektriny
Zámer - predaj majetku obce
Ľupčianske zvesti 3/2016
Pozvánka MKS
Oznam - prerušenie distribúcie elektriny
Oznamujeme Vám, že vo Vašej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác
Zámer - predaj majetku obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods. 8 písm. e) zák.č.

Ľupčianske zvesti 3/2016

Prinášame vám májové "jarmočné" číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné

Pozvánka MKS

Vážení spoluobčania pozývame vás na divadelné predstavenie Karol a Šaňo.

Oznam - prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme Vám, že vo Vašej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci  v nasledujúcich dňoch:  16.6., 21.6., 22.6. 
 
Podrobnosti a rozpis ulíc, v ktorých bude realizované obmedzenie nájdete v prílohe.
 

Zámer - predaj majetku obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer predať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Podrobnosti o predávanom majetku nájdete v prílohách.

Príloha :   Zamer1.pdf

Príloha :   Zamer2.pdf

Príloha :   Zamer3.pdf

Príloha :   Zamer4.pdf

Ľupčianske zvesti 3/2016

Prinášame vám májové "jarmočné" číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.
V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ_maj2016.pdf

Pozvánka MKS

Vážení spoluobčania pozývame vás na divadelné predstavenie Karol a Šaňo. Uvedenú monodrámu uvedie Ochotnícke divadlo medziBrodway z Medzibrodu 1.mája (nedeľa) o 18.00 h v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči. Predstavenie je vhodné pre mládež od 15 rokov. V hre sú použité hrubé výrazy.
Vstupné: 1,00 €

Slávnostná akadémia - pozvánka

Starosta Obce Slovenská Ľupča a riaditeľ ZŠ Sama Cambela Vás srdečne pozývajú na Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 160.výročia narodenia Sama Cambela, ktorá sa uskutoční dňa 24.4.2016 o 15,00 hod v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči.

Pozvánka MKS

Klub pri MKS v Sl.Ľupči vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 17.apríla o 17.00 h v spoločenskej miestnosti MKS v Sl.Ľupči.Hosťom podujatia bude známa hudobná skupina HICKS- Igor Michalovič, Maroš Púpala, Ján Zelený a Dušan Bobák.

Zverejnenie informácie

Dňa 29.3.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od Slovenskej inšpekcii životného prostredia IŽP Banská Bystrica upovedomenie
o začatí konania vo veci vydania zmeny č.4 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba biotechnologických produktov" vydaného rozhodnutím č . 3220-19402/4712014/Jed/473510114 zo dňa 30.9.2014, o ktoré na základe žiadosti požiadal EVONIK FERMAS s r.o. Slovenská Ľupča 938,976 13 Slovenská Ľupča.

Príloha:   Evonik_Fermas_ziadost1_02_2015.pdf

Príloha:   Prílohová cast k ziadosti IP_02_2015.pdf

Prerokovanie vplyvov na živ. prostredie

V zmysle § 34 odst. 2 a 3 zák č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Vás pozývame na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Výroba biotenzidov Ramnolipidov". Verejné prerokovanie sa uskutoční 6.4.2016 (streda) o 17.00 hod. v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči.

Príloha:  scan0093.pdf

Ľupčianske zvesti 2/2016

Prinášame vám marcové sviatočné číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ_marec2016-.pdf

Pozvánka do divadla

Vážení spoluobčania, pozývame vás na divadelné predstavenie  - Raketový vzostup Anči Zbíjačky -  Ľupčianskeho netradičného divadla (LUNETRDLO) z Partizánskej Ľupče, ktoré sa uksutoční 2.apríla 2016 o 19.00 h v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči. Vstupné: 2,00 eur. Predpredaj vstupeniek 1 hodinu pred predstavením.

 Príloha:   popis predstavenia

Stránky