Navigácia

Obsah

Obec Slovenská Ľupča leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

17.03.2019

Voľby Prezidenta SR v našej obci 1

Voľby Prezidenta SR v našej obci

Ako dopadli voľby Prezidenta Slovenskej Republiky v našej obci Slovenská Ľupča

Detail

06.03.2019

VEC: Oznámenie 1

VEC: Oznámenie okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné...

Detail

06.03.2019

Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sama Cambela 1

Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sama Cambela

Integrovaný regionálny operačný program

Detail

04.03.2019

vyjadrenie obce

Vyjadrenie obce

Stanovisko obce Slovenská Ľupča k zverejnenému oznamu MŽP SR

Detail

04.03.2019

Oznámenie

Oznam

Darujte 2% dane našej ZŠ Sama Cambela

Detail

22.02.2019

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov 1

Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Kód projektu: 310011L002 „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“ www.op-kzp.sk

Detail

21.02.2019

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 1

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 26.2.2019 (utorok) v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča o 16.00 hod.

Detail

15.02.2019

Oznam - Hlasovacie preukazy 1

Oznam - Hlasovacie preukazy

Hlasovacie preukazy pre voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú vydávať v kancelárií - ohlasovňa pobytu, ObÚ - Námestie SNP 1/13, prvé poschodie vľavo.

Detail

12.02.2019

Pozvánka na fašiang

Pozvánka

Obec Slovenská Ľupča, Komisia kultúry, podnikania a cestovného ruchu spolu s DFS Dratvárik pozývajú dňa 23.februára 2019 na ,,Fašiangy na Rajčuli."

Detail

11.02.2019

ZŠ Sama Cambela - Chrípkové prázdniny 1

ZŠ Sama Cambela - Chrípkové prázdniny

Na základe Metodického usmernenia č. 15/2005-R z 31.10.2005, súhlasu detskej pediatričky a s vedomím RÚVZ v Banskej Bystrici prerušujem výchovno-vyučovací proces pre žiakov 1. až 4. ročníka od 12.2. 2019 do 15. 2. 2019. Vyučovanie začne 18.2. 2019. V tomto období sú zrušené aj všetky krúžky a iná mimoškolská činnosť.

Detail

17.03.2019

Voľby Prezidenta SR v našej obci

Ako dopadli voľby Prezidenta Slovenskej Republiky v našej obci Slovenská Ľupča

Detail Aktuality

07.03.2019

Obecné zastupiteľstvo - 26.02.2019

Detail Zasadnutie OZ

06.03.2019

VEC: Oznámenie okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné...

Detail Aktuality

06.03.2019

Projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Sama Cambela

Integrovaný regionálny operačný program

Detail Aktuality

04.03.2019

Vyjadrenie obce

Stanovisko obce Slovenská Ľupča k zverejnenému oznamu MŽP SR

Detail Aktuality

Ľupčianske zvesti

Zoznam všetkých čísiel Ľupčianských zvestí

Fotogaléria

25.01.2018

Zimná obec

Zimná obec

Foto zo zasneženej obce

Detail

27.12.2016

Letecké zábery obce

Letecké zábery obce

.

Detail

31.08.2014

Leto 2014

Leto 2014

.

Detail