Navigácia

Obsah

Obec Slovenská Ľupča leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

22.05.2019

Pozvánka

Pozvánka

Pozývame vás na výnimočný koncert filmovej hudby spojený s nočnou prehliadkou hradu. Uskutoční sa 29.júna 2019 o 21.00 hod.na Hrade Ľupča.

Detail

06.05.2019

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA 1

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Obec Slovenská Ľupča zastúpená štatutárnym zástupcom obce, ako zriaďovateľ Základnej školy Sama Cambela v Slovenskej Ľupči, vyhlasuje v zmysle § 5 zák.č. 55212003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 14.júna 2019 o 10:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Detail

30.04.2019

POZVÁNKA výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch 1

POZVÁNKA výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch

pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 01.júna 2019 (sobota) o 12:30 hod. v KD v Strelníkoch s týmto programom:

Detail

30.04.2019

Pozvánka

Pozvánka

DFS Dratvárik vás pozýva na program venovaný spomienke na Mirka Barana. Uskutoční sa 10.mája 2019 ( piatok ) o 17.00 hod.v Miestnom kultúrnom stredisku

Detail

29.04.2019

Pozvánka

Pozvánka

Slovenský červený kríž v Slovenskej Ľupči pozýva pri príležitosti 95.výročia založenia organizácie v Slovenskej Ľupči svojich členov a členky, darcov krvi, poslancov a aj sympatizantov našej organizácie na slávnostnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4. mája 2019 ( sobota) o 15:00 hod. v kinosále MKS.

Detail

25.04.2019

Plagát k jarmoku

Pozvánka

Pozývame vás na 19.ročník Turíčneho jarmoku, ktorý sa uskutoční 11.mája 2019 s nasledovným programom.

Detail

25.04.2019

Posedenie pri hudbe a vínku

Klub pri Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na POSEDENIE PRI HUDBE A VÍNKU dňa 28. apríla (nedeľu) o 17-tej hodine. Hosťom podujatia bude prof. Ing. Ján Zelený, CSc, rodák z našej obce. Uvedie do života dva albumy vlastných piesní spolu s hudobnou skupinou HICKS.

Detail

15.04.2019

Pozvánka

Pozvánka

Oznamujeme prihlásených účastníkom turistického pochodu zo Seliec do Priechod, že z dôvodu nepriaznivého počasia sa uskutoční v náhradnom termíne 18. mája 2019 Prihlásiť sa môžete na sekretariáte OcÚ. Kontakt: 048 / 47 232 10

Detail

09.04.2019

4. ročník pešieho pochodu 1

4. ročník pešieho pochodu

pozývam priaznivcov turistiky na 4. ročník pešieho pochodu Ponická jarná 30-ka v nedeľu 28. apríla 2019

Detail

07.04.2019

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 1

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 9.4.2019 (utorok) v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča o 16.00 hod. Zasadnutie bude nahrávané a zverejnené na Youtube kanáli Slovenská Ľupča

Detail

22.05.2019

Pozvánka

Pozývame vás na výnimočný koncert filmovej hudby spojený s nočnou prehliadkou hradu. Uskutoční sa 29.júna 2019 o 21.00 hod.na Hrade Ľupča.

Detail Aktuality

17.05.2019

Informovanie verejnosti

Detail Úradná tabuľa

06.05.2019

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Obec Slovenská Ľupča zastúpená štatutárnym zástupcom obce, ako zriaďovateľ Základnej školy Sama Cambela v Slovenskej Ľupči, vyhlasuje v zmysle § 5 zák.č. 55212003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 14.júna 2019 o 10:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Detail Aktuality

Ľupčianske zvesti

Zoznam všetkých čísiel Ľupčianských zvestí

Fotogaléria

25.01.2018

Zimná obec

Zimná obec

Foto zo zasneženej obce

Detail

27.12.2016

Letecké zábery obce

Letecké zábery obce

.

Detail

31.08.2014

Leto 2014

Leto 2014

.

Detail