Navigácia

Obsah

Obec Slovenská Ľupča leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

10.07.2018

Voľby 2018

Voľby 2018

Podrobnosti o konaní volieb do orgánov samosprávy obcí nájdete v sekcii ÚRADNÁ TABUĹA.

Detail

22.06.2018

Oznámenie 1

Oznámenie

Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Aktuálne informácie a dokumenty k ÚPN obce - zmeny a doplnky - nájdete v sekcii SAMOSPRÁVA - PROJEKTY.

Detail

21.06.2018

Pozvánka na OZ 1

Pozvánka na OZ

Starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák zvoláva zasadnutie Obecného zastupitel'stva obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2018 ( utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16.00 hod.

Detail

20.06.2018

Zámer obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle zákona zámer prenechania majetku Obce do nájmu.

Detail

15.06.2018

Vyjadrenie obce k žiadosti Občianskeho združenia Švarca

Obec Slovenská Ľupča prenecháva OZ Švarca do nájmu časti parciel na účely stavby inžinierskych sietí pre stavbu rodinných domov.

Detail

08.06.2018

Pozvánka 1

Pozvánka

Pozývame vás na koncert, ktorý je spojený s prehliadkou Hradu Ľupča a uskutoční sa 17. júna 2018 o 17.00 hod.

Detail

04.06.2018

Dôležitý oznam 1

Dôležitý oznam

Železnice SR, sekcia železničných tratí a stavieb Banská Bystrica upozorňuje občanov, že v termíne od 13.júna 2018 do 22. júna 2018 dôjde počas opravných prác na železničnom priecestí v Slovenskej Ľupči k úplnej uzávierke miestnej komunikácie Hronskej ulice. Náhradná obchádzková trasa bude vedená okolo Biotiky po ceste III/2427 do obce Slovenská Ľupča v dĺžke 5 km, cez obec Lučatín a bude riadne vyznačená dopr.značením.

Detail

31.05.2018

Oznam 1

Oznam

V našej obci prebehne v mesiaci jún zber nebezpečného odpadu. Možete ho nosiť do zberného dvora na Partizánskej ulici.

Detail

31.05.2018

Pozvánka na OZ

Pozvánka na OZ

Starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák zvoláva mimoriadne zasadnutie Obecného zastupitel'stva obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 4.6.2018 (pondelok) v zasadačke Obecného úradu o 16.00 hod.

Detail

24.05.2018

Pozvánka na MDD

Pozvánka na MDD

Obec Slovenská Ľupča pozýva deti a rodičov na deň detí, ktorý sa uskutoční 2.6.2018 od 9:30 do 13:00 v tenisovom centre.

Detail

Ľupčianske zvesti

 

Aktuálne číslo:  ĽZ december 2017

 

Zoznam všetkých čísiel:   Archív ĽZ 

Fotogaléria

25.01.2018

Zimná obec

Zimná obec

Foto zo zasneženej obce

Detail

27.12.2016

Letecké zábery obce

Letecké zábery obce

.

Detail

31.08.2014

Leto 2014

Leto 2014

.

Detail