Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.03.2018

Nájomná zmluva

81

763,80 EUR sedemtošesťdesiaťtri euro osemdesiať centov

obec

Peter Krippner

22.03.2018

Zmluva

80

Neuvedené

SOZA

obec

20.03.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

79

Neuvedené

obec

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina

19.03.2018

Poistná zmluva

78

Neuvedené

Kooperatíva poisťovňa

obec

15.03.2018

Zmluva

77

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

obec

12.03.2018

Zmluva na výkon stavebného dozoru

76

8 000,00 EUR

Ing.arch.Emil Krížo

obec

15.02.2018

Zmluva

75

Neuvedené

StVPS, a,s.

obec

13.02.2018

Zmluva

74

Neuvedené

StVPS, a,s.

obec

02.02.2018

Kúpna zmluva

72

700,00 EUR

Milan Koňár a manž.Ingrid

obec

02.02.2018

Dodatok k zmluve

71

Neuvedené

StVPS, a,s.

obec

31.01.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

70

1 863,00 EUR

MVDr.Petra Beňová

obec

31.01.2018

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

69

393,30 EUR

BPL group s r.o.

obec

30.01.2018

kúpna zmluva

68

11,00 EUR jedenásť

obec

Branislav Kališka a manž.

29.01.2018

Zmluva

67

Neuvedené

StVPS, a,s.

obec

26.01.2018

Zmluva o dielo

65

640 429,20 EUR

MULTIHALY, s.r.o. Žilina

obec

26.01.2018

Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemku uzatvorenej dňa 17.3.2017

64

308,71 EUR

Súkromná farma B B s r.o.Podkonice

obec

22.01.2018

Objednávka

63

Neuvedené

KK Technology

obec

18.01.2018

Zmluva o rámcovej dohode o zabezpečení triedeného zberu odpadov

62

Neuvedené

obec

Zberné suroviny Žilina a.s.

28.12.2017

kúpna zmluva

61

10 102,26 EUR

Ing. Miroslav Staník

obec

22.12.2017

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

59

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

obec

21.12.2017

kúpna zmluva

60

2 470,80 EUR

Viera Maršalová

obec

17.12.2017

Zámenná zmluva

58

5 650,00 EUR

Ľubomír Bobák

obec

23.11.2017

zmluva o dielo

57

11 690,63 EUR

Rekstav s.r.o., Dula Peter

obec

21.11.2017

licenčná zmluva - dodatok č.2

56

410,00 EUR

obec

MADE spol. s r.o.

14.11.2017

dohoda o prechode pozemku a maj.práv

55

38,18 EUR

obec

SR, zastúpená OÚ BB, Mgr. Július Ernek

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: