Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.07.2018

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

102

1,00 EUR jeden

obec

Roman Dianiška s manželkou

14.06.2018

Licenčná zmluva

101

80,00 EUR

SOZA

obec

31.05.2018

Objednávka

100

Neuvedené

Bartoš stav s.r.o

obec

28.05.2018

Darovacia zmluva

99

100,00 EUR

Evonik Fermas s.r.o.

obec

22.05.2018

Zmluva o výpomoci

98

870,00 EUR

obec

Občania

22.05.2018

Zmluva

97

800,00 EUR

Tomáš Polakovič

obec

17.05.2018

Dotácie

96

26 950,00 EUR

Občianske združenia

obec

17.05.2018

Zmluva

95

Neuvedené

SG Security

obec

14.05.2018

Zmluva o dielo

94

250,00 EUR

Advice Solution, s.r.o.

obec

02.05.2018

Dohoda

93

Neuvedené

Ing.arch.Pavel Bugár

obec

24.04.2018

Zmluva

92

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

obec

17.04.2018

zmluva o poskytnutí dotácie

91

2 200,00 EUR

OZ Mestečko

obec

16.04.2018

Zmluva o dielo

90

23 239,28 EUR

Bartoš stav s.r.o

obec

11.04.2018

Dodatok k zmluve

89

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

obec

09.04.2018

Objednávka

88

700,00 EUR

Agentúra Daisy, s.r.o.

obec

06.04.2018

Zmluva

87

5 000,00 EUR

Športový klub PEPAS

obec

06.04.2018

Zmluva

86

200,00 EUR

Združenie rodičov pri ZŠ

obec

06.04.2018

Zmluva o úvere

85

400 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa a.s.

obec

27.03.2018

kúpna zmluva

84

225,76 EUR dvestodvadsaťpäť euro a sedemdesiaťšesť centov

obec

Eva Moravitzová

23.03.2018

kúpna zmluva

83

107,00 EUR jedenstosedem euro

obec

Igor Moravčík a manž.

23.03.2018

Kúpna zmluva

82

11,00 EUR Jednásť

obec

Dušan Moravčík

23.03.2018

Nájomná zmluva

81

763,80 EUR sedemtošesťdesiaťtri euro osemdesiať centov

obec

Peter Krippner

22.03.2018

Zmluva

80

Neuvedené

SOZA

obec

20.03.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

79

Neuvedené

obec

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina

19.03.2018

Poistná zmluva

78

Neuvedené

Kooperatíva poisťovňa

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: