Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.12.2018

Zmluva o Platobnej karte

130

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Slovenská Ľupča

11.12.2018

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

129

Neuvedené

Ing.Július Chovanec

obec

04.12.2018

Dohoda o ukončení zmluvy

128

Neuvedené

Savet s.r.o.

Obec Slovenská Ľupča

04.12.2018

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

127

Neuvedené

MIroslava Oravcová a účastníci

Obec Slovenská Ľupča

30.11.2018

zmluva o poskytnutí auditorskych služieb

126

2 200,00 EUR

Ing. Eva Kútiková

Obec Slovenská Ľupča

29.11.2018

Mandátna zmluva

132

3 000,00 EUR

INPRO POPRAD s.r.o

obec

23.11.2018

Zmluva o dielo

2018/050

2 160,00 EUR

ABELI SK, s.r.o.

Obec Slovenská Ľupča

19.11.2018

Zmluva

125

200,00 EUR

Divadielko z klobuka

obec

12.11.2018

zmluva o poskytnutí dotácie

2018

12 500,00 EUR dvanásťtisícpäťsto

Úrad vlády SR

Obec Slovenská Ľupča

09.11.2018

Nájomná zmluva č.CPBB-ZM-126-2018-2018 uzatvorená v súlade s § 663 a nasl.zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

124

123,00 EUR

obec

MV SR , Pribinova 2, Bratislava

06.11.2018

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke hnuteľných vecí

123

Neuvedené

Dratvárik OZ

obec

05.11.2018

Dodatok č.135/CC/18-D1 k úveru

122

400 000,00 EUR

SLSP a.s.

SLSP a.s.

29.10.2018

Dodatok k zmluve

121

Neuvedené

Jednota SOKOL

obec

25.10.2018

Dodatok k zmluve

120

Neuvedené

MULTIHALY, s.r.o. Žilina

obec

17.10.2018

Zmluva o dielo

119

Neuvedené

Rekstav, s.r.o.

obec

11.10.2018

Dodatok k zmluve

118

Neuvedené

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina

obec

09.10.2018

Zmluva o dielo

117

Neuvedené

Michal Majer

obec

20.09.2018

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

116

1,00 EUR

obec

Ladislav Valašťan

11.09.2018

Zmluva o dielo

115

33 993,73 EUR

Rekstav s.r.o., Dula Peter

obec

05.09.2018

kúpna zmluva

114

597,60 EUR

obec

predávajúci Ing.Kmecová a Ing.Olejárová

05.09.2018

kúpna zmluva

113

2 815,36 EUR

obec

Zuzana Pondelíková a spol.

31.08.2018

Zmluva

112

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.

obec

30.08.2018

Zmluva

111

Neuvedené

Ing.arch.Pavel Bugár

obec

22.08.2018

Zmluva

110

Neuvedené

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

obec

10.08.2018

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

109

1,00 EUR jeden

obec

Ing.Martin magna s manželkou

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: