Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2019

zmluva č. 17808

15

Neuvedené

StVPS, a,s.

Obec Slovenská Ľupča

17.04.2019

zmluva o reklame

zmluva o reklame

Neuvedené

Raven a.s.

Obec Slovenská Ľupča

01.04.2019

Andrej Jobus Vrbovské vŕby

hudobná produkcia

400,00 EUR

Andrej Jobus Vrbovské vŕby

Obec Slovenská Ľupča

29.03.2019

Dodatok č.1 k Zmluve o nájme

12/2019

30,99 EUR

Ing.Peter Chabada

Obec Slovenská Ľupča

29.03.2019

kúpna zmluva

11/2019

20 000,00 EUR Dvadsaťtisíc

Ľupčianske kovozávody s r.o. Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča

28.03.2019

zmluva o dielo

10

13 867,37 EUR

ASTRIUM s.r.o

Obec Slovenská Ľupča

26.03.2019

zmluva o poskytnutí dotácie OFK

9

15 000,00 EUR

Obecný futbalový klub Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča

26.03.2019

dodatok č. 05 k zmluve o dodávke plynu

dodatok 05/2019

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Slovenská Ľupča

26.03.2019

dodatok č. 05 k zmluve o dodávke plynu

dodatok 05/2019

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Slovenská Ľupča

26.03.2019

dodatok č. 05 k zmluve o dodávke plynu

dodatok 05/2019

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Slovenská Ľupča

26.03.2019

dodatok č. 05 k zmluve o dodávke plynu

dodatok 05/2019

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Slovenská Ľupča

25.03.2019

zmluva o dielo

2/2019

69 548,49 EUR šesťdesiatdeväťtisícpäťstoštyridsaťosem eur štyridsaťdeväťcentov

František Nemec STAVREM s.r.o

Obec Slovenská Ľupča

15.03.2019

počí

23/2019

899,24 EUR

MB TECH BB s.r.o

Obec Slovenská Ľupča

20.02.2019

kúpna zmluva

9/2019

1 487,36 EUR

Ing. Jarolím Augustín

Obec Slovenská Ľupča

15.02.2019

Zmluva o predaji motorových palív

8

Neuvedené

Obec Slovenská Ľupča

SLOVNAFT, a.s.

14.02.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

7

0,00 EUR

Obec Slovenská Ľupča

Michal Snopko

04.02.2019

Zmluva o nájme pozemku

6

12,00 EUR

Obec Slovenská Ľupča

Eva Rolková, Brezno

31.01.2019

dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2018

5

Neuvedené

MULTIHALY, s.r.o. Žilina

Obec Slovenská Ľupča

17.01.2019

zmluva o spracúvani osobných údajov

4

Neuvedené

MADE spol. s r.o.

Obec Slovenská Ľupča

17.01.2019

Dodatok č. 3

3

Neuvedené

MADE spol. s r.o.

Obec Slovenská Ľupča

16.01.2019

zmluva o Elektronických službách

2

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Slovenská Ľupča

15.01.2019

Zmluva o poskytovaní počítačových služieb

1

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Jaromír Dubšík - JD service

Obec Slovenská Ľupča

14.12.2018

Zmluva o Elektronickej službe

131

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Slovenská Ľupča

12.12.2018

Zmluva o Platobnej karte

130

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Slovenská Ľupča

11.12.2018

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

129

Neuvedené

Ing.Július Chovanec

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: