Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.04.2018

Zmluva o dielo

90

23 239,28 EUR

Bartoš stav s.r.o

obec

11.04.2018

Dodatok k zmluve

89

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

obec

09.04.2018

Objednávka

88

700,00 EUR

Agentúra Daisy, s.r.o.

obec

06.04.2018

Zmluva

87

5 000,00 EUR

Športový klub PEPAS

obec

06.04.2018

Zmluva

86

200,00 EUR

Združenie rodičov pri ZŠ

obec

06.04.2018

Zmluva o úvere

85

400 000,00 EUR

Slovenská sporiteľňa a.s.

obec

27.03.2018

kúpna zmluva

84

225,76 EUR dvestodvadsaťpäť euro a sedemdesiaťšesť centov

obec

Eva Moravitzová

23.03.2018

kúpna zmluva

83

107,00 EUR jedenstosedem euro

obec

Igor Moravčík a manž.

23.03.2018

Kúpna zmluva

82

11,00 EUR Jednásť

obec

Dušan Moravčík

23.03.2018

Nájomná zmluva

81

763,80 EUR sedemtošesťdesiaťtri euro osemdesiať centov

obec

Peter Krippner

22.03.2018

Zmluva

80

Neuvedené

SOZA

obec

20.03.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

79

Neuvedené

obec

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina

19.03.2018

Poistná zmluva

78

Neuvedené

Kooperatíva poisťovňa

obec

15.03.2018

Zmluva

77

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

obec

12.03.2018

Zmluva na výkon stavebného dozoru

76

8 000,00 EUR

Ing.arch.Emil Krížo

obec

15.02.2018

Zmluva

75

Neuvedené

StVPS, a,s.

obec

13.02.2018

Zmluva

74

Neuvedené

StVPS, a,s.

obec

02.02.2018

Kúpna zmluva

72

700,00 EUR

Milan Koňár a manž.Ingrid

obec

02.02.2018

Dodatok k zmluve

71

Neuvedené

StVPS, a,s.

obec

31.01.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

70

1 863,00 EUR

MVDr.Petra Beňová

obec

31.01.2018

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

69

393,30 EUR

BPL group s r.o.

obec

30.01.2018

kúpna zmluva

68

11,00 EUR jedenásť

obec

Branislav Kališka a manž.

29.01.2018

Zmluva

67

Neuvedené

StVPS, a,s.

obec

26.01.2018

Zmluva o dielo

65

640 429,20 EUR

MULTIHALY, s.r.o. Žilina

obec

26.01.2018

Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemku uzatvorenej dňa 17.3.2017

64

308,71 EUR

Súkromná farma B B s r.o.Podkonice

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: