Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.08.2019

Zmluva o hudobnej produkcií

49/2019

170,00 EUR

Marek Škrváň

Obec Slovenská Ľupča

01.08.2019

služby

48/2019

Neuvedené

NBU

Obec Slovenská Ľupča

03.07.2019

kúpna zmluva

47/2019

1 170,00 EUR

Jaroslav Ladika

Obec Slovenská Ľupča

10.06.2019

kúpna zmluva

46/2019

Neuvedené

Printech Slovakia s.r.o

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

45/2019

1 000,00 EUR jedentisíc

Rímskokatolícka cirkev farnosť Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

44/2019

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Evanjelický a cirkevný zbor a.v.

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

43/2019

250,00 EUR dvestopäťdesiat

ZO zväzu zdravotne postihnutých

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

42/2019

200,00 EUR dvesto

ZO Jednota dôchodcov

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

41/2019

200,00 EUR dvesto

Domov dôchodcov a DSS

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

40/2019

600,00 EUR šesto

SČK

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

37/2019

200,00 EUR dvesto

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

39/2019

300,00 EUR tristo

ZO zväzu včelárov v Slovenskej Ľupča

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

38/2019

600,00 EUR šesto

Milan Furman

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

36/2019

2 200,00 EUR dvetisícdvesto

OZ Mestečko

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

35/2019

500,00 EUR päťsto

ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

34/2019

1 100,00 EUR jedentisícsto

OZ Pro Lipche

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

33/2019

200,00 EUR dvesto

ZRPŠ pri ZŠ Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

32/2019

5 000,00 EUR päťtisíc

Športový klub PEPAS

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

31/2019

700,00 EUR sedemsto

SB s.r.o

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

30/2019

5 000,00 EUR päťtisíc

Dratvárik OZ

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

29/2019

500,00 EUR päťsto

Jeep Wrangler Club Slovakia

Obec Slovenská Ľupča

28.05.2019

Zmluva o dielo

28/2019

900,00 EUR

Komíny Ďurčík, s.r.o.

Obec Slovenská Ľupča

22.05.2019

Kolektívna zmluva

27/2019

Neuvedené

Obec Slovenská Ľupča

ZO SLOVES Obecný úrad Slov.Ľupča

21.05.2019

zmluva o dielo

26/2019

7 650,00 EUR

Profilaxis found, OZ

Obec Slovenská Ľupča

21.05.2019

zmluva o spolupráci

25/2019

Neuvedené

Rozvoj regiónov združenie právnockých osôb

Obec Slovenská Ľupča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: