Navigácia

Obsah

AKTUÁLNE DOKUEMNTY (tlačivá, formuláre): klik na link

https://obec.slovenskalupca.sk/zverejnovanie/?SL=DOKUMENTY

Tlačivá

Životné prostredie

Žiadosť o záber verejného priestranstva

ziadost_o_zaber_verejneho_priestranstva.rtf

SPRÁVA pohrebiska

Povolenie na vstup do cintorína

Povolenie na vstup do cintorína.doc

Stránka