Navigácia

Obsah

ARCHÍV

Zmluvy

2015

Poistná zmluva - Kooperatíva

Dátum zverejnenia:: 22 október, 2015 - 12:07

poistnaZmluvaKooperativa.pdf

KN 1487/06

Dátum zverejnenia:: 10 november, 2015 - 14:27

Kúpna zmluva_5.pdf

Územné plánovanie

Dátum zverejnenia:: 3 december, 2015 - 07:28

Zmluva o dielo_8.pdf

Ing.arch.Pavel Bugár

Dátum zverejnenia:: 3 december, 2015 - 07:30

Mandátna zmluva_1.pdf

dodatok k zmluve - Waste transport

Dátum zverejnenia:: 18 december, 2015 - 11:26

Dod.1 k Zmluve Waste Transport pôv.Sita_.pdf

zmluva na dod. stravy - Ederned

Dátum zverejnenia:: 22 december, 2015 - 09:13

Ederned -dod.zm_.strava.pdf

zmluva o zriadení vecného bremena p. Bilanin

Dátum zverejnenia:: 24 december, 2015 - 16:16

scan0046.pdf

2014

Zmluva o nájme pozemkov

Dátum zverejnenia:: 28 január, 2014 - 10:26

Zmluva o nájme pozemkov_Ing. Brezničan.pdf

Zmluva o nájme pozemkov

Dátum zverejnenia:: 7 február, 2014 - 06:54

Zmluva o nájme_1.pdf

Dodatok k zmluve o NFP - ČOV, Ministerstvo ŽP

Dátum zverejnenia:: 28 február, 2014 - 09:46

COV_oznam.pdf

Zmluva o nájme časti pozemku

Dátum zverejnenia:: 6 marec, 2014 - 09:17

Zmluva o nájme pozemku.pdf

Zmluva o nájme časti pozemku

Dátum zverejnenia:: 6 marec, 2014 - 09:22

Zmluva o nájme_2.pdf

TRIA_Valkovič Peter, Ing. Arch.

Dátum zverejnenia:: 20 marec, 2014 - 10:02

Zmluva o dielo_0.pdf

Zmluva o obstaraní územnoplánovacej dokumentácie

Dátum zverejnenia:: 20 marec, 2014 - 14:25

Zmluva_0.pdf

SILVACO - IKA_kosenie verejných priestranstiev

Dátum zverejnenia:: 10 apríl, 2014 - 14:43

zmluva o dielo_2.pdf

Chovanec - nájom pozemku

Dátum zverejnenia:: 13 apríl, 2014 - 18:35

ZmluvaNajomPozemkuChovanec.pdf

SSE_9100168947

Dátum zverejnenia:: 16 apríl, 2014 - 09:29

SSE_1.pdf

MAJO splav Hrona

Dátum zverejnenia:: 30 apríl, 2014 - 11:22

MAJO splav Hrona.pdf

Združenie rodičov pri ZŠ Slov. Ľupča

Dátum zverejnenia:: 30 január, 2014 - 11:24

Združenie rodičov pri ZŠ.pdf

Auto moto šport

Dátum zverejnenia:: 25 január, 2014 - 11:26

Auto - moto - sport.pdf

Stránka