Navigácia

Obsah

ARCHÍV

Zmluvy

2012

Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo

Dátum zverejnenia:: 18 december, 2012 - 10:26

Dodatok č.1.pdf

Dohoda o cene

Dátum zverejnenia:: 23 november, 2012 - 10:46

Veolia.pdf

Kúpna zmluva_MUDr. Andrej Rusnák

Dátum zverejnenia:: 1 marec, 2012 - 15:40

kúpna zmluva.pdf

2011

Rekonštrukcia strešnej krytiny REKSTAV

Dátum zverejnenia:: 31 máj, 2011 - 10:00

Zmluva o dielo_Rekstav.pdf

Stravovanie pre Domov Dôchodcov

Dátum zverejnenia:: 1 marec, 2011 - 10:00

Dom_dochodcov.pdf

Trio - projekčný ateliér - Návrh ÚPN obce SĽ

Dátum zverejnenia:: 10 január, 2011 - 08:00

Trio.pdf

Výroba a montáž plastových výrobkov FENESTRA

Dátum zverejnenia:: 31 marec, 2011 - 10:00

fenestra1.pdf

Kúpna zmluva_Príbelský

Dátum zverejnenia:: 22 jún, 2011 - 09:16

Kúpna zmluva_Príbelský.pdf

Dodatok k zmluve_DFS Dratvárik

Dátum zverejnenia:: 9 máj, 2011 - 09:13

Zmluva_Dratvárik.pdf

Pokládka zámkovej dlažby a obrubníkov na autobus.zastávke Pod Zámkom

Dátum zverejnenia:: 15 júl, 2011 - 10:43

Zmluva o dielo č.2_2011.pdf

Spoločenstvo vlastníkov bytov_LIPCHE

Dátum zverejnenia:: 15 august, 2011 - 10:33

zmluva o nájme časti pozemku.pdf

Obchod s palivom

Dátum zverejnenia:: 15 august, 2011 - 10:35

zmluva o nájme_0.pdf

Ján Plesník_stavby, rekonštrukcie, design

Dátum zverejnenia:: 15 august, 2011 - 09:12

Xanto_Ján Plesník.pdf

Oplotenie cintorína

Dátum zverejnenia:: 23 august, 2011 - 12:11

Oplotenie cintorína_Bartoš ján.pdf

Montáž solárneho osvetlenia chaty v Lopušinách

Dátum zverejnenia:: 7 október, 2011 - 07:33

Kováč Pavol_osvetlenie Lopušiny.pdf

Kúpna zmluva - pozemok

Dátum zverejnenia:: 25 október, 2011 - 08:26

Kúpna zmluva_Surmajová.pdf

Rekonštrukcia a maľovanie obradnej miestnosti

Dátum zverejnenia:: 21 október, 2011 - 13:45

Rekonštrukcia obradnej miestnosti.pdf

Zimná údržba miestnych komunikácií_SK FOREST Vanek Milan

Dátum zverejnenia:: 14 november, 2011 - 13:26

Zmluva o dielo č.5_2011.pdf

Úprava miestnej komunikácie na Športovej ulici

Dátum zverejnenia:: 14 november, 2011 - 13:37

Zmluva o dielo č.7_2011.pdf

Stránka