Navigácia

Obsah

ARCHÍV

Objednávky/Rôzne

2014

Zverejnenie - predaj majetku, Banskobystrické noviny MY

Dátum zverejnenia:: 13 apríl, 2014 - 18:37

scan00052.pdf

Zverejnenie - predaj nehnuteľného majetku, Banskobystrické noviny MY

Dátum zverejnenia:: 13 apríl, 2014 - 18:39

scan00049.pdf

Hakom, s.r.o. Martin

Dátum zverejnenia:: 29 apríl, 2014 - 09:51

objednávka_23.pdf

Ozvučenie kultúrneho programu.

Dátum zverejnenia:: 6 máj, 2014 - 14:33

objednávka_24.pdf

MMmont

Dátum zverejnenia:: 9 máj, 2014 - 13:25

Kosenie cintorína.pdf

Vyznačenie priechodov pre chodcov a parkovacie miesta

Dátum zverejnenia:: 21 máj, 2014 - 09:37

objednávka_25.pdf

Práce na odstraňovaní poruchy po veternej smršti.

Dátum zverejnenia:: 19 máj, 2014 - 12:36

objednávka_Neon Plus_0.pdf

Conex, s.r.o.

Dátum zverejnenia:: 21 máj, 2014 - 12:41

Zabezpečovací systém.pdf

Strážna služba_Turíčny jarmok

Dátum zverejnenia:: 29 máj, 2014 - 09:45

Objedávka.pdf

Zdravotná služba_Turíčny jarmok

Dátum zverejnenia:: 29 máj, 2014 - 09:49

objednávka_26.pdf

Ľupčianske zvesti

Dátum zverejnenia:: 29 máj, 2014 - 09:57

objednávka_ĽZ.pdf

Vyhodnotenie prieskumu trhu.doc

Dátum zverejnenia:: 30 máj, 2014 - 13:02

Vyhodnotenie prieskumu trhu.doc

Dom remesiel ,, Výmena krytiny a úprava krovu a komínov ,,

Dátum zverejnenia:: 2 jún, 2014 - 15:01

Zmluva o dielo_3.pdf

Ing.Valentíny_vypracovanie GP

Dátum zverejnenia:: 9 jún, 2014 - 11:23

objednávka_27.pdf

Neon Plus_servis verejného osvetlenia

Dátum zverejnenia:: 19 jún, 2014 - 13:40

objednávka_28.pdf

MMmont

Dátum zverejnenia:: 24 jún, 2014 - 10:39

kosenie cintorína.pdf

Výmena vodomeru_Zdr.stredisko

Dátum zverejnenia:: 24 jún, 2014 - 10:40

objednávka_29.pdf

Predaj nehnuteľného majetku obce

Dátum zverejnenia:: 23 júl, 2014 - 08:47

Zámer obce_0.pdf

Prenájom obecného majetku

Dátum zverejnenia:: 23 júl, 2014 - 08:58

Zámer_obecný majetok do nájmu.pdf

Prenájom obecného majetku

Dátum zverejnenia:: 23 júl, 2014 - 09:04

Zámer_majetok obce do nájmu.pdf

Stránka