Navigácia

Obsah

MKS/knižnica/infocentrum

Miestne kultúrne stredisko,  Námestie SNP 2
vedúca: Alexandra Danková
kontakt: 048/ 41 878 18

 

Cenník prenájmu MKS:  cenník 2016

Činnosť:

  • prevádzka obecnej knižnice
  • zabezpečovanie kultúrnych podujatí v MKS
  • súčinnosť pri programoch a koncertoch žiakov ZŠ a ZUŠ
  • zabezpečovanie spoločenských podujatí
  • zabezpečenie činnosti FS Partizán, DFS Dratvárik, Dživipen, Saxofónové kvarteto
  • prenájom priestorov pre spoločenské organizácie a politické strany
  • prenájom priestorov pre reklamné a predajné akcie
  • prenájom priestorov a inventáru pre verejnosť
  • informácie

 

Knižnica, Námestie SNP 2
vedúca : Alexandra Danková
kontakt: 048/41 878 18
činnosť: Poskytuje knižnú literatúru, časopisy, internet, kopírovacie služby
e-mail: kniznica@slovenskalupca.sk

 

Otváracie  hodiny:

Pondelok:  13: 00 - 17: 00
Utorok: 13: 00 - 17: 00
Streda: 13: 00 - 17: 00
Štvrok: 13: 00 - 18: 00
Piatok: 13: 00 - 17: 00