Navigácia

Obsah

Obec Slovenská Ľupča leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

29.05.2019

Výsledok hlasavania do EUroparlamentu 1

Výsledok hlasavania do EUroparlamentu

Takto skončili jednotlivé hlasy v obci Slovenská Ľupča

Detail

23.05.2019

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 1

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 28.5.2019 (utorok) v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča o 16.00 hod. Zasadnutie bude nahrávané a zverejnené na Youtube kanáli Slovenská Ľupča

Detail

23.05.2019

Výluka medzi železničnými stanicami BANSKÁ BYSTRICA - MEDZIBROD

Výluka medzi železničnými stanicami BANSKÁ BYSTRICA - MEDZIBROD

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 30. – 31. mája 2019 (štvrtok, piatok) budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase : od 08.15 h. do 10:00 h. a od 10:20 h. do 14:40 h. medzi železničnými stanicami BANSKA BYSTRICA - MEDZIBROD a späť

Detail

23.05.2019

Oznámenie

Oznam

Obec Podkonice vyhlasuje výberové konania na funkciu „Hlavný kontrolór obce Podkonice“ v zmysle § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Podkonice č. 101/2019 zo dňa 16. mája 2019

Detail

23.05.2019

Oznámenie

Oznam

Starosta Obce Podkonice vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, na pozíciu riaditeľa: ZÁKLADNEJ ŠKOLY s MATERSKOU ŠKOLOU v Podkoniciach 97641 Podkonice 284

Detail

22.05.2019

Pozvánka

Pozvánka

Pozývame vás na výnimočný koncert filmovej hudby spojený s nočnou prehliadkou hradu. Uskutoční sa 29.júna 2019 o 21.00 hod.na Hrade Ľupča.

Detail

06.05.2019

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA 1

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Obec Slovenská Ľupča zastúpená štatutárnym zástupcom obce, ako zriaďovateľ Základnej školy Sama Cambela v Slovenskej Ľupči, vyhlasuje v zmysle § 5 zák.č. 55212003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, výberové konanie, ktoré sa uskutoční dňa 14.júna 2019 o 10:00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Detail

30.04.2019

POZVÁNKA výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch 1

POZVÁNKA výbor Pozemkového spoločenstva - URBÁR v Strelníkoch

pozýva svojich podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 01.júna 2019 (sobota) o 12:30 hod. v KD v Strelníkoch s týmto programom:

Detail

30.04.2019

Pozvánka

Pozvánka

DFS Dratvárik vás pozýva na program venovaný spomienke na Mirka Barana. Uskutoční sa 10.mája 2019 ( piatok ) o 17.00 hod.v Miestnom kultúrnom stredisku

Detail

29.04.2019

Pozvánka

Pozvánka

Slovenský červený kríž v Slovenskej Ľupči pozýva pri príležitosti 95.výročia založenia organizácie v Slovenskej Ľupči svojich členov a členky, darcov krvi, poslancov a aj sympatizantov našej organizácie na slávnostnú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4. mája 2019 ( sobota) o 15:00 hod. v kinosále MKS.

Detail

Ľupčianske zvesti

Zoznam všetkých čísiel Ľupčianských zvestí

Fotogaléria

25.01.2018

Zimná obec

Zimná obec

Foto zo zasneženej obce

Detail

27.12.2016

Letecké zábery obce

Letecké zábery obce

.

Detail

31.08.2014

Leto 2014

Leto 2014

.

Detail