Navigácia

Obsah

Zmluvy

2014

Zmluva o nájme pozemku a Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemku.

Dátum zverejnenia:: 5 november, 2014 - 09:52

Dudová, Mistríková, Polášová, Reháková.pdf

Zmluva o n ájme pozemku a Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemku

Dátum zverejnenia:: 5 november, 2014 - 09:55

Ing. Bilanin.pdf

Zmluva o nájme pozemku a Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemku.

Dátum zverejnenia:: 5 november, 2014 - 09:58

Ing. Bočkaj.pdf

Zmluva o nájme pozemku a Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemku.

Dátum zverejnenia:: 5 november, 2014 - 10:05

Ing. Magna.pdf

Zmluva o nájme pozemku a Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemku.

Dátum zverejnenia:: 5 november, 2014 - 10:07

Ježíková, MUDr. Kukulová.pdf

Zmluva o nájme pozemku a Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemku.

Dátum zverejnenia:: 5 november, 2014 - 10:09

MUDr. Ondrejková.pdf

Zmluva o nájme pozemku a Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemku.

Dátum zverejnenia:: 5 november, 2014 - 10:11

Oravská, Oravský, Mádelová.pdf

Zmluva o nájme pozemku a Zmluva o budúcej zmluve o nájme pozemku.

Dátum zverejnenia:: 5 november, 2014 - 10:13

Ing. Šoltés.pdf

Predaj parcely registra C KN 442/16 - Ján Fábry

Dátum zverejnenia:: 7 november, 2014 - 15:18

scan00049_0.pdf

PEPAS, s.r.o.

Dátum zverejnenia:: 14 november, 2014 - 13:58

Zmluva o dielo_6.pdf

Kompletné služby BOPZ a OPP

Dátum zverejnenia:: 24 november, 2014 - 15:04

PYROBOSS.pdf

Pyroboss - pracovná zdravotná služba

Dátum zverejnenia:: 21 november, 2014 - 12:05

20141121_091028.pdf

Pyroboss - služby bezpečnosti práce a požiarnej ochrany

Dátum zverejnenia:: 21 november, 2014 - 12:07

20141121_091525.pdf

Stredoslovenská vod. spoločnosť a.s. - odvádzanie odp. vôd verejnou kanalizáciou

Dátum zverejnenia:: 2 december, 2014 - 10:07

20141202_144923.pdf

Jozef Berky - parcela reg. C 2320/12

Dátum zverejnenia:: 3 december, 2014 - 09:52

scan00073.pdf

Stred. vod. spoločnosť a.s. - úprava práv a povinností vlastníkov kanalizácií

Dátum zverejnenia:: 5 december, 2014 - 19:40

20141205_141153.pdf

Xanto - dodatok č.1 k mandátnej zmluve

Dátum zverejnenia:: 15 december, 2014 - 15:49

Xanto - dodatok 1_zverejnit.pdf

VÚB a.s. - predaj majetku

Dátum zverejnenia:: 19 december, 2014 - 10:10

KZ VUB_web.pdf

SLSP a.s. - dodatok k úverovej zmluve

Dátum zverejnenia:: 19 december, 2014 - 10:19

Dodatok úverovej zmluvy SLSP.pdf

2013

poskytnutie údajov z informačného systému KN

Dátum zverejnenia:: 8 január, 2013 - 11:19

Zmluva_IS_KN.pdf

Stránka