Navigácia

Obsah

Zmluvy

2014

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Dátum zverejnenia:: 9 september, 2014 - 11:35

Zmluva o nájme....Schmidtová.pdf

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Dátum zverejnenia:: 9 september, 2014 - 11:37

Zmluva o nájme...Čuma.pdf

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Dátum zverejnenia:: 9 september, 2014 - 11:41

Zmluva o nájme...Hadžega.pdf

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Dátum zverejnenia:: 9 september, 2014 - 11:44

Zmluva o nájme...Chovancová.pdf

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Dátum zverejnenia:: 9 september, 2014 - 11:45

Zmluva o nájme...Kostúrová.pdf

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Dátum zverejnenia:: 9 september, 2014 - 12:33

Zmluva o nájme...Strmeň.pdf

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Dátum zverejnenia:: 9 september, 2014 - 12:36

Zmluva o nájme...Vesel_.pdf

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Dátum zverejnenia:: 9 september, 2014 - 14:32

Zmluva o nájme...Dianiška.pdf

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve.

Dátum zverejnenia:: 9 september, 2014 - 14:34

Zmluva o nájme...Kubiňáková.pdf

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Dátum zverejnenia:: 10 september, 2014 - 09:17

Zmluva o nájme...Dianiška_0.pdf

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Dátum zverejnenia:: 10 september, 2014 - 09:22

Zmluva o nájme...Kubiňáková_0.pdf

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Dátum zverejnenia:: 10 september, 2014 - 09:24

Zmluva o nájme...MUDr_. Ondrejková.pdf

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve.

Dátum zverejnenia:: 10 september, 2014 - 09:26

Zmluva o nájme...Šughová.pdf

Základná škola Sama Cambela

Dátum zverejnenia:: 26 september, 2014 - 09:19

Zmluva o výpožičke.pdf

Úprava chodníka na Cambelovej ulici.

Dátum zverejnenia:: 21 október, 2014 - 07:46

Zmluva o dielo_5.pdf

Poľovnícke združenie Slovenská Ľupča

Dátum zverejnenia:: 19 október, 2014 - 09:53

Zmluva polovnícke združenie.pdf

Zmluva o použivaní poľovného revíru PZ SĽ

Dátum zverejnenia:: 21 október, 2014 - 10:32

Zmluva O používaní poľovného revíru PZ Slovenská Ľupča.pdf

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej zmluve_MUDr. Zelník

Dátum zverejnenia:: 21 október, 2014 - 11:02

scan_1.pdf

Zmluva o nájme Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Dátum zverejnenia:: 22 október, 2014 - 16:18

Zmluva_Janka Kubiňáková.pdf

Nájom nebytových priestorov

Dátum zverejnenia:: 28 október, 2014 - 08:03

Zmluva_2.pdf

Stránka