Navigácia

Obsah

Zmluvy

2012

Recyklačný fond - poplatok za vyseparovanie spoplatnených komodít

Dátum zverejnenia:: 25 október, 2012 - 10:01

zmluvaRecyklacnyFond.pdf

Zimná údržba komunikácií v obci

Dátum zverejnenia:: 29 október, 2012 - 10:12

Zmluva_o_dielo_MAK.pdf

Darovacia zmluva

Dátum zverejnenia:: 27 november, 2012 - 12:48

Darovacia zmluva Evonik Fermas s.r.o..pdf

Dohoda SPP

Dátum zverejnenia:: 27 november, 2012 - 12:50

Dohoda SPP-distribúcia.pdf

Zmluva

Dátum zverejnenia:: 27 november, 2012 - 12:52

Zmluva K&K Technology.pdf

Rekstav

Dátum zverejnenia:: 27 november, 2012 - 12:58

zmluva o dielo REKSTAV.pdf

Zmluva o reklame

Dátum zverejnenia:: 27 november, 2012 - 12:59

Zmluva o reklame cult-E.pdf

Zmluva

Dátum zverejnenia:: 27 november, 2012 - 13:00

Zmluva Opencom s.r.o..pdf

Zmluva o pripojení

Dátum zverejnenia:: 28 november, 2012 - 10:30

Zmluva o pripojení.pdf

Príloha k obchodnej zmluve

Dátum zverejnenia:: 28 november, 2012 - 10:34

Príloha k obch.zmluve.pdf

Dohoda_Veolia

Dátum zverejnenia:: 28 november, 2012 - 10:35

Dohoda o cene.pdf

Kúpna zmluva, parcela C KNC 1862/2 - p. MALEC

Dátum zverejnenia:: 3 december, 2012 - 11:14

Kupna_zmluva _Malec.pdf

Geometrický plán k zmluve - p. Malec

Dátum zverejnenia:: 3 december, 2012 - 11:17

GeoPlan_zmluva_Malec.pdf

dodatok k zmluve o NFP na ČOV Slovenská Ľupča

Dátum zverejnenia:: 6 december, 2012 - 11:59

dodatok_zmluvaNFP_COV_SL.pdf

Dodatok č.3 k zmluve o dielo_Doprastav

Dátum zverejnenia:: 11 december, 2012 - 14:31

Dodatok k zmluve č.3.pdf

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č.1_2012

Dátum zverejnenia:: 11 december, 2012 - 14:33

Dodatok č.1 k zmluve.pdf

SSE-distribúcia - zmluva o pripojení

Dátum zverejnenia:: 14 december, 2012 - 09:20

SSE1.pdf

SSE-distribúcia - zmluva o pripojení

Dátum zverejnenia:: 14 december, 2012 - 09:23

SSE2.pdf

SSE distribúcia - zmlva o pripojení

Dátum zverejnenia:: 14 december, 2012 - 09:24

SSE3.pdf

SSE distribúcia - zmluva o pripojení

Dátum zverejnenia:: 14 december, 2012 - 09:25

SSE4.pdf

Stránka