Navigácia

Obsah

Objednávky/Rôzne

2015

Dohoda o urovnaní

Dátum zverejnenia:: 13 február, 2015 - 12:04

DohodaUrovnanie.zip

Tlač ĽZ.pdf

Dátum zverejnenia:: 18 február, 2015 - 15:29

Tlač ĽZ.pdf

Oprava VO.pdf

Dátum zverejnenia:: 18 február, 2015 - 15:29

Oprava VO.pdf

Dopravné značenie- Smaltovňa

Dátum zverejnenia:: 12 marec, 2015 - 13:27

Smaltovňa.pdf

Geosense - porealizačné zameranie

Dátum zverejnenia:: 26 marec, 2015 - 10:15

20150325_133235.pdf

Bartoš Ján_vysprávky

Dátum zverejnenia:: 20 máj, 2015 - 10:49

objednávka_36.pdf

Oprava rozhlasu

Dátum zverejnenia:: 28 máj, 2015 - 11:54

MR.pdf

Verejné osvetlenie

Dátum zverejnenia:: 28 máj, 2015 - 11:55

VO.pdf

Vývoz kontajnerov

Dátum zverejnenia:: 3 jún, 2015 - 15:01

objednávka_jún.pdf

Vývoz kontajnerov

Dátum zverejnenia:: 3 jún, 2015 - 15:01

objednávka_máj.pdf

Meva Rožňava.pdf

Dátum zverejnenia:: 1 júl, 2015 - 11:42

Meva Rožňava.pdf

Hlavná prehliadka mosta cez Hron a vypracovanie protokolu.

Dátum zverejnenia:: 3 júl, 2015 - 09:07

objednávka_37.pdf

poskytnutie príspevku - Lesy SR

Dátum zverejnenia:: 14 júl, 2015 - 10:13

lesy_prispevok2015.pdf

NeonPlus_oprava VO po zásahu bleskom

Dátum zverejnenia:: 26 august, 2015 - 12:45

Objednávka_4.pdf

Dopravné značenie_Hakom Martin

Dátum zverejnenia:: 8 september, 2015 - 11:17

Objednávka_5.pdf

Styk servis

Dátum zverejnenia:: 11 september, 2015 - 10:45

objednávka Styk servis.pdf

GAMHA s,r.o.

Dátum zverejnenia:: 16 september, 2015 - 11:19

objednávka_vývoz kontajnerov.pdf

oprava lesnej cesty - Kartik s.r.o.

Dátum zverejnenia:: 1 október, 2015 - 09:42

opravaLesnejCesty.pdf

GAMHA, s.r.o._vývoz kontajnerov

Dátum zverejnenia:: 21 október, 2015 - 09:37

objednávka_38.pdf

Dopravné zrkadlo

Dátum zverejnenia:: 28 október, 2015 - 09:43

objednávka_dopr.zrkadlo.pdf

Stránka