Navigácia

Obsah

AUTOBUSOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK PLATNÝ OD 15.12. 2018 - DO 14.12. 2019

PRÍMESTSKÁ DOPRAVA:

Slovenská Ľupča,,rázc.k žel.st. – Banská Bystrica,,AS MHD

04:54x, 04:58x, 05:04x, 05:05x, 05:09x, 05:14a, 05:17a, 05:18a, 05:34x, 05:57x, 06:09x, 06:14x, 06:19x, 06:40xr, 06:48xr, 06:49xr, 07:00x,07:04SO, 07:24x, 07:30x₀₂, 07:39x,07:39x, 07:39xr, 08:05a, 08:22x,08:56x, 09:12a, 09:44, 10:28x, 10:44x, 11:06x, 11:31x, 12:04x, 12:38, 13:05x, 13:21a, 13:28x, 13:44x, 13:57x, 14:05SO, 14:08x, 14:34x, 15:07x, 15:09x, 15:14x, 15:54x, 16:16x, 16:24x, 16:26x, 16:39x, 17:09, 17:26a, 17:29x, 17:29x, 17:50x, 18:00a, 20:50, 21:14x, 22:00xSO,

Slovenská Ľupča,,rázc. – Banská Bystrica,,AS MHD (Brezno)

05:58x₀₁, 06:02x, 06:13a,06:28x, 06:33x, 07:03x, 07:07x₀₁,07:18x, 07:27x, 07:33a, 07:54x, 08:23x, 08:23a, 08:45x, 08:48x, 09:08xSO, 09:34x, 09:53x, 10:25x, 10:28, 11:08x₀₁, 11:25x, 12:03x, 12:33x, 13:08, 13:38x₀₁, 13:59SO, 14:02x,14:38, 14:52x, 15:07x, 15:25x, 15:49x, 16:03x, 16:20x, 16:23, 17:01a, 17:03x, 17:37x, 17:42NE₀₇, 17:47a, 18:02x, 18:38x, 18:38a, 18:56NE₀₇, 19:43, 21:07,

Banská Bystrica,,Roosevelt.nem. – Slovenská Ľupča,,rázc.

07:10x, 07:05a, 08:05x, 08:10x, 09:30x, 11:05x, 11:45x, 12:05x, 14:00x, 15:15x, 15:30x, 18:20a, 19:10x, 19:10a,

Slovenská Ľupča,,rázc. – Banská Bystrica,,Roosevelt.nem.

06:02x, 06:13a, 07:03x, 07:17x, 07:18x, 07:27x, 07:54x, 08:59x, 10:25x, 14:50x, 14:52x, 17:47a, 18:02x, 18:38a

Banská Bystrica,,AS MHD –Slovenská Ľupča,,rázc.k žel.st. Nástupište 01 a 02 

05:15x, 05:20x, 05:30x, 05:30x, 06:00a, 06:05x, 06:15x, 06:20a, 06:30x, 06:35x, 06:40x, 06:45x, 06:50x, 06:55x₀₁, 07:30x, 07:30a, 07:45x, 09:00, 09:15x, 09:35x, 09:45x, 10:15x, 10:50a, 11:00x, 11:15x, 11:30x, 12:00x, 12:20, 13:05x, 13:10x, 13:30x, 13:35SO, 14:00x, 14:20a, 14:30x, 14:30x, 14:35x, 14:40, 14:50x, 15:10x, 15:20x, 15:30x, 15:35x, 16:25xSO, 16:45x, 16:50x, 17:10x, 17:30x, 17:35a, 18:30x, 18:35x, 18:40, 18:45a, 19:15a, 19:20x, 19:45x, 21:25xSO, 22:30x, 22:30,

Banská Bystrica,,AS MHD – Slovenská Ľupča,,rázc. (Brezno) Nástupište 14 a 15

06:15x, 06:25x₀₁, 06:50x, 07:15a, 07:25x, 08:20x,08:25x, 08:50x₀₁, 09:00a, 09:20x, 09:45x,10:00x, 10:00a, 10:30x, 10:40x, 10:55,11:20x, 11:30x, 11:45x₀₁, 11:55x, 12:20SO, 12:25x, 13:10x, 13:30x, 13:35, 14:15x, 14:40x₀₁, 14:55x, 15:15x, 15:32x, 15:40x, 15:50x, 15:50a, 16:45x, 17:10, 17:30x, 17:30a, 18:15x, 18:30NE₀₇, 18:35a, 19:00x, 19:20x, 19:20a, 19:40NE₀₇, 20:05, 22:15,

DIAĽKOVÁ DOPRAVA:

Slovenská Ľupča,,rázc. – Banská Bystrica,,AS MHD

05:15x, 06:02SO, 06:16SO, 06:30PO₀₉, 06:47SO, 06:47NE, 07:17x, 07:30, 08:43SO, 08:45NE, 08:59x, 09:30x, 11:15SOx₁₁, 11:23NE₁₀, 11:58SO, 12.40ŠTPI₀₄, 12.43PI₀₅, 12:43NE₀₇, 14:40NE, 16:57, 17:40NE₀₈, 18.50PI₀₆, 18.52NE₀₃,

Banská Bystrica,,AS MHD – Slovenská Ľupča,,rázc. 05:30PI₀₆, 07:45SO, 11:00PO₀₇, 11:55x, 13:10NE₀₇, 15:05xSO,16:05SO, 16:05NE, 16:10x, 16:20SO, 18:00POŠTPI₀₉, 18:00, 18:15SO,18:45SO, 18:45NE₁₀, 19:15xNE,20:45PI₀₅, 20:45NE₀₇, 21:30SOx₁₁,21:45NE,21:50x,23:20NE, 00:50PO₀₈,

POpremáva v pondelok
SO – premáva v sobotu
a – premáva v sobotu, nedeľu a v štátny sviatok
ŠTpremáva vo štvrtok
NEpremáva v nedeľu
r – spoj pokračuje do zast BB,,Roosevelt.nem.
PIpremáva v piatok
xpremáva v prac.dni
premáva v nedeľu,  v štátom uznaný sviatok
f
₀₁ – nepremáva od 27.12. 2018 do 07.01. 2019, 01.02, od 04.03. do 08.03, od 18.04. do 23.04, od 01.07. do 30.08.2019, 30.10.,31.10. 2019
₀₂ – premáva od 27.12.2018 do 07.01.2019, 01.02., od 04.03. do 08.03., od 18.04. do 23.04.2019, od 01.07. do 30.08.2019, 30.10., 31.10.19
₀₃ – premáva tiež 01.09. 2019, 15.09.2019, 17.11. 2019, nepremáva od 23.12.2018 do 06.01.2019, 21.04.2019, od 01.07.19 do 31.08.2019
₀₄ – nepremáva od 27.12. 2018 do 04.01. 2019, 19.04. 2019, 05.07. 2019, 29.08. 2019 a 01.11. 2019
₀₅ – premáva aj 31.01.2018 a 17.04.2019, nepremáva 28.12.2018, 04.01., 01.02., 08.03., 19.04. 19,od 28.06.2019 do 31.08.2019 a 01.11. 19
₀₆ – premáva 17.04. 2019, 18.04. 2019, 30.10. 2019, 31.10. 2019, nepremáva 19.04. 2019, od 28.06. 2019 do 13.09. 2019 a 01.11. 2019 .
₀₇ – premáva aj 23.04., 01.09., 15.09. a 17.11.19, nepremáva od 23.12.18 do 06.01.2019., 03.03., 21.04., 22.04., od 30.06.2019 do 31.08. 19 .
₀₈ – premáva tiež 22.04. 2019, 23.04. 2019, nepremáva od 23.12. 2018 do 30.12. 2018 a 21.04. 2019
.₀₉ – premáva 24.12. 2018 a 31.12. 2018, od 19.04. 2019 do 22.04. 2019., 05.07. 2019, 29.08. 2019 a 01.11. 2019 
.₁₀ – premáva 26.12. 2018, 06.01. 2019, od 30.06. 2019 do 31.08. 2019, premáva tiež 05.07. 2019, 11.07. 2019 a 12.07. 2019 .
₁₁ – nepremáva od 24.12. do 26.12.2018, 01.01.2019, 19.04.2019, 22.04. 19, 01.05.2019, 08.05. 2019, 05.07. 2019, 29.08. 2019 a 01.11. 19

Viac inform. k autobusovej doprave získate na stránkach www.cp.sk (autobusy/vlaky), www.sadzv.sk (SAD Zvolen) a www.imhd.sk (MHD v SR). Okrem toho informácie taktiež získate aj na telefónom čísle +42148/4145426(info bus AS BB) od 07:00 do 18:00 hod, alebo na celonárodnom non-stop in. čísle 12 111

VLAKOVÝ CESTOVNÝ PORIADOK PLATNÝ OD 15.12. 2018 - DO 14.12.2019

Slovenská Ľupča – Banská Bystrica Slovenská Ľupča – Brezno

04:56, 05:50x, 06:51, 08:09, 09:11, 11:58, 13:10, 04:31, 06:26, 08:47, 10:48, 12:47,13:59x, 14:51, 16:08x, 15:13, 16:07xNE, 17:16 xSO, 19:08, 21:11, 23:05, 16:52 (zo ZV 16:01), 18:07, 19:04, 20:01x, 20:47, 22:43,

Banská Bystrica – Slovenská Ľupča Brezno – Slovenská Ľupča

04:19,06:13, 08:35, 10:35, 12:33, 13:44x, 14:38, 04:09, 04:54x,05:58, 07:24, 08:03a, 08:16x, 11:08, 12:18, 15:50x, 16:40, 17:47,18:51, 19:49x, 20:35, 22:30 14:18, 15:09xNE, 15:59₀₁,NE, 16:26 xSO, 18:12, 20:24,22:14,

₀₁ – nejde od 30.06. - 01.09
x– premáva v pracov. dni .
a– premáva v so,ne a št.sv.
SO– premáva v sobotu (so).
NE– premáva v nedeľu (ne)

 

 

 

 

Volajte non-stop Kontaktné centrum Železničnej spoločnosti Slovensko a. s. – ŽSSK ® na telefónom čísle 18 188 v prípade potreby informácií o odchodov, príchodov alebo i meškaní vlakových spojoch, či iných podobných žiadaných informácií k železnici. Web: www.slovakrail.sk (ŽSSK)., www.zsr.sk (Železnice slovenskej republiky)., www.cp.sk (Vlaky/ autobusy)., Kontaktné centrum Tel: 18 188 (Info ŽSSK)., 12 111 (Info asistent).