Navigácia

Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Typ: ostatné
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 1Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania
na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Aktuálne informácie sú zverejnené na stránke https://www.minv.sk/?volby-nrsr.

 

Zverejnenie elektronickej adresy pre voľbu poštou pre voľby do NR SR v roku 2020

             matrika@slovenskalupca.sk

 

a zverejnenie adresy na doručenie žiadosti v písomnej forme

                               Obecný úrad

               Matričný úrad a ohlasovňa pobytu

                           Námestie SNP 1/13

                     976 13 Slovenská Ľupča


Okrsok č. 1 
 
Ulice : Cintorínska, Czambelova, 1. Mája, Mierová,
Nám. SNP, Peniažky, Podkonická, Švarca
občan na TP obec / Slovenská Ľupča
 
Volebná miestnosť ZŠ – Sama Cambela, Školská 399/14
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 2
 
Ulice : Dolná, Ľupčianska, Mlynská, Oslobodenia, Partizánska,
Príboj, Školská, Športová, Za Ďaňacou, Za nožiarňou,
Na Zábreži
 
Volebná miestnosť ZŠ – Sama Cambela, Školská 399/14
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 3
 
Ulice : Františka Mazúra, Hronská, Jabloňová, Juraja Majera,
Krížna, Lesnícka, Lichardova, Lúčna, Murgašova,
Orechová, Pod Zámkom, Pod Hôrkou, Sadová,
Tehelná, Záhradná, Železničná
 
Volebná miestnosť ZŠ – Sama Cambela, Školská 399/14
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Magdaléna Badániková
Ohlasovňa pobytu obyvateľstva
Obec Slovenská Ľupča

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti prostredníctvom prenosnej schránky

Zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, môže volič požiadať sám alebo prostredníctvom inej osoby obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku,

pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou schránkou, hlasovacími lístkami, obálkou a so zoznamom tých voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Nahlasovanie žiadostí o voľbu prostredníctvom prenosnej urny:

matrika@slovenskalupca.sk

t. č.   do 28.02.2020 do 14.00 hod.   -  048/47 232  24

t.  č.   29.02.2020  (v deň volieb)

Okrsok č. 1   -  0910623295

Okrsok č. 2    - 0918465954

Okrsok č. 3    - 0903537476

V žiadosti uviesť: Meno a priezvisko voliča, trvalý pobyt, tel.č.


Dokumenty:

Žiadost o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020 [PDF]

Žiadost o vydanie hlasovacieho preukazu [DOC]

Zverejnenie elektronickej adresy o delegovani člena [DOC]

 

 


Prílohy

Vytvorené: 5. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 27. 1. 2020 19:10
Autor: