Navigácia

Obsah

Poskytovanie stravovania pre žiakov a zamestnancov ZŠ

Typ: ostatné
Poskytovanie stravovania pre žiakov a zamestnancov ZŠ 1Základná škola Sama Cambela zadáva prieskum trhu – výzva na predloženie ponuky.
Predmetom zákazky je Poskytovanie stravovania pre žiakov a zamestnancov ZŠ počas 36 mesiacov, t.j. poskytovanie stravovania a stravovacích služieb v rozsahu prevádzkovania kuchyne a podávania obedov pre žiakov a dospelých stravníkov ZŠ počas dní školského vyučovania

pri dodržaní platných noriem a zásad na zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania, v súlade s Vyhláškou č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, vrátane jej príloh, s ust. § 139 až 142 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení (školský zákon) a v súlade so zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania, odsúhlasených UVZ SR HDM/8236/17004/2007.

 

Výzva na ponuku strava ZŠ SĽ 2020.pdf (447.06 kB)

príl.1_Zmluva_ZS SL strava_2017.docx (26.2 kB)

príl.2_formular_kriteria_ZS SLstrava_2017.docx (19.45 kB)


Prílohy

Vytvorené: 14. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 14. 7. 2020 10:31
Autor: