Navigácia

Obsah

Doplnené: Asistované sčítanie obyvateľov

Typ: ostatné
Asistované sčítanie obyvateľov 1Výzva obyvateľom
Štatistický úrad Slovenskej republiky naďalej vyzýva obyvateľov, aby pomohli svojej obci alebo mestu a zúčastnili sa na asistovanom sčítaní.

Napriek snahám aj v našej obci je časť obyvateľov, ktorí si svoje povinnosti neuvedomujú alebo ich ignorujú. Je dôležité, si uvedomiť, že zákonná povinnosť sčítať sa je individuálnou povinnosťou, ktorá podlieha sankcii.
Samospráva nemá záujem so svojimi obyvateľmi prerokúvať priestupky za nesplnenie zákonných povinností a udeľovania pokút. Vplyvom zníženia počtu obyvateľov sa môže samospráva dostať v blízkej budúcnosti do nepríjemnej finančnej situácie spôsobenej výrazným poklesom vlastných finančných prostriedkov.

Obyvatelia môžu do 13.06.2021/ do 15.00 hod., požiadať v našej obci o sčítacieho asistenta na tel. číslach: 0910 623 295, 0903 537 476,
Kontaktné miesto môže obyvateľ navštíviť nielen vo svojej obci, ale na ktoromkoľvek kontaktnom mieste v ktorejkoľvek obci/ meste SR, bez ohľadu na jeho trvalý pobyt.
Prípadne si môže objednať k sebe domov mobilného asistenta na čísle v call centra 02/20924919.

 

-------- Pôvodná správa ---------

 

Vážení spoluobčania !

Práve prebieha asistované sčítanie, podľa zistení z monitoringu sa do sčítania v Slovenskej Ľupči nezapojili, napr.  cudzinci, študenti a pracujúci v zahraničí, s pobytom na území obce, prípadne neboli spočítané maloleté deti. 

Rodičia ich väčšinou uviedli len vo svojom e - formulári, namiesto toho, aby ich podľa rodného čísla sčítali v samostatnom e – formulári.

„ Ak patríte k takýmto prípadom aj vy, nezabudnite navštíviť kontaktné miesto alebo si vybaviť termín návštevy mobilného asistenta, ktorý vás príde dosčítať.“

 

Sčítanie je pre obyvateľa povinné

Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ  sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta od 25 do 250 eur.

 

Buďme  zodpovedný  a splňme si zákonnú povinnosť.

 

KONTAKTNÉ MIESTO – SLOVENSKÁ ĽUPČA

Nemohli ste sa sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby, nespočítali ste svoje maloleté deti ?

Navštívte kontaktné miesto, kde Vám náš asistent rád pomôže

od 3.5.2021 – 13.6.2021

Matričný úrad a Klientske centrum 

tel. kontakt: 048/47 232 24, 048/47 232 33

ulica: Námestie SNP 1/13 

(prízemie – oddelenie daní a poplatkov) 

Prevádzkové hodiny

Pondelok:   08.00 - 12.00    13.00  - 16.00
Utorok :      08.00  - 12.00    13.00  - 15.30
Streda :      08.00  - 12.00     13.00  - 16.30
Štvrtok:                      zatvorené
Piatok :       08.00  - 12.00     13.00 - 14.00
Sobota :                     zatvorené

 

  • Na uvedených tel. číslach môžete nahlásiť aj požiadavku na mobilného asistenta, ktorý sa pri dohodnutom termíne návštevy preukáže poverením ŠU SR
  • Vstup do kontaktného miesta bude umožnený len osobám s prekrytými dýchacími cestami respirátorom FFP2.
  • V priestore bude obmedzený počet osôb /1 osoba na 15m2/

 

Prvý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku


Príloha

Vytvorené: 17. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 6. 2021 13:28
Autor: