Navigácia

Obsah

DÔLEŽITÉ: Sčítanie obyvateľov (aj maloletých detí)

Typ: ostatné
Vážení spoluobčania !

Sčítanie obyvateľov v Slovenskej Ľupči prekročilo 83,85 %, čo predstavuje cez 2.800 sčítaných obyvateľov.

Dôležité: nezabudnite sčítať aj svoje maloleté deti. Patria sem všetky deti narodené pred 1.1.2021.

Chceme sa poďakovať všetkým tým viac ako 80 % obyvateľov, ktorí sa do sčítania zapojili a pomohli s elektronickým sčítaním aj svojim blízkym, teda deťom, seniorom a všetkým osobám, ktoré takúto asistenciu potrebovali.
100 % sčítaných obyvateľov je na ulici Murgašova, obyvateľov Bytového domu na ulici 1. mája č. 5,12,16,19,22, ulici Mierová č. 4, Príboj 560,
80 % sčítaných obyvateľov na ulici Františka Mazúra, Sadová, Železničná.
Zároveň vyzývame všetkých, ktorí sa ešte nesčítali, aby to neodkladali a využili tieto posledné dni, online sčítanie končí 31.3.2021.
Veríme, že sčítanie bude úspešné, lebo je pre nás veľmi dôležité. Má totiž priamy dosah na každého jedného z nás, keďže financovanie samospráv je podmienené počtom obyvateľov, ktorý sa zisťuje práve pri sčítaní.

Referát Ohlasovne pobytu


Pôvodná správa:

Vážení spoluobčania !
Sčítanie obyvateľov aj v našej obci úspešne napreduje, čoho dôkazom je 71,72 %, čo je 2 394 sčítaných obyvateľov v Slovenskej Ľupči k 18.3.2021.

Online sčítanie končí 31.03.2021, t.j. za 2 týždne a počas týchto týždňov by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického formulára za seba aj za deti. V prípade ak ich o to požiadajú, mali by pomôcť sčítať sa aj svojim blízkym, ktorí majú/mohli by mať problémy, s elektronickým sčítaním.
Oslovte deti a známych, ktorí žijú v inom meste alebo v zahraničí, ale majú trvalý pobyt v Slovenskej Ľupči. Pomôžte im so sčítaním, ak vás o to poprosia.

Deti, ktoré sa narodili po 1.1.2021 sa nesčítavajú, ale obyvateľov, ktorí umreli od 1.1.2021 musia sčítať rodinní príslušníci.

V zariadeniach pre seniorov svojich blízkych sčítavajú rodinní príslušníci.

Pripravované asistované sčítanie , ktoré sa bude realizovať až po 1. apríli 2021(presný dátum sa určí na základe epidemiologickej situácie, by sa malo týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených (bez internetu, seniorov, osamelých seniorov, obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít).

V dobe asistovaného sčítania už nebude možné sa samosčítať !
Z toho dôvodu vyzývame všetkých, ktorí ešte nevykonali sčítanie, aby sa na stránke www.scitanie.sk 
sa samosčítali.

Sčítanie je pre obyvateľa povinné
Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára. Pod pojmom obyvateľ  sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.
Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.
Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť udelená pokuta od 25 do 250 eur.
 


Vytvorené: 18. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 29. 3. 2021 08:44
Autor: Jaromír Dubšik