Navigácia

Obsah

Správy

29.05.2019

Výsledok hlasavania do EUroparlamentu 1

Výsledok hlasavania do EUroparlamentu

Takto skončili jednotlivé hlasy v obci Slovenská Ľupča

Detail

23.05.2019

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 1

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 28.5.2019 (utorok) v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča o 16.00 hod. Zasadnutie bude nahrávané a zverejnené na Youtube kanáli Slovenská Ľupča

Detail

23.05.2019

Výluka medzi železničnými stanicami BANSKÁ BYSTRICA - MEDZIBROD

Výluka medzi železničnými stanicami BANSKÁ BYSTRICA - MEDZIBROD

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 30. – 31. mája 2019 (štvrtok, piatok) budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase : od 08.15 h. do 10:00 h. a od 10:20 h. do 14:40 h. medzi železničnými stanicami BANSKA BYSTRICA - MEDZIBROD a späť

Detail

23.05.2019

Oznámenie

Oznam

Obec Podkonice vyhlasuje výberové konania na funkciu „Hlavný kontrolór obce Podkonice“ v zmysle § 18a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Podkonice č. 101/2019 zo dňa 16. mája 2019

Detail

23.05.2019

Oznámenie

Oznam

Starosta Obce Podkonice vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme, na pozíciu riaditeľa: ZÁKLADNEJ ŠKOLY s MATERSKOU ŠKOLOU v Podkoniciach 97641 Podkonice 284

Detail

Kalendár akcií