Navigácia

Obsah

Správy

21.10.2020

Oznam

Oznam

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica vzhľadom na vyhlásený núdzový stav SR a z dôvodu zníženia rizika šírenia sa koronavírusového ochorenia v strategickej spoločnosti oznamuje, že

Detail

21.10.2020

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

VÝZVA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu na rok 2021

Detail

21.10.2020

Zasadnutie komisií

Zasadnutie komisií

Pozývame členov komisie v Slovenskej Ľupči na zasadnutie Komisia výstavby a územného rozvoja a Komisia životného prostredia a verejného poriadku.

Detail

21.10.2020

Sčítanie domov a bytov 1

Aktualizované: Sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.

Detail

17.10.2020

Prerušenie dodávky el. energie 1

Prerušenie dodávky el. energie

oznamujeme Vám, že v termíne od: 06.11.2020 07:00 do: 06.11.2020 17:30 bude prerušená distribúcia elektriny v časti Príboj z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s..

Detail

Kalendár akcií