Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.03.2018

Kúpna zmluva

82

11,00 EUR Jednásť

obec

Dušan Moravčík

23.03.2018

Nájomná zmluva

81

763,80 EUR sedemtošesťdesiaťtri euro osemdesiať centov

obec

Peter Krippner

22.03.2018

Zmluva

80

Neuvedené

SOZA

obec

20.03.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

79

Neuvedené

obec

Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina

19.03.2018

Poistná zmluva

78

Neuvedené

Kooperatíva poisťovňa

obec

15.03.2018

Zmluva

77

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

obec

12.03.2018

Zmluva na výkon stavebného dozoru

76

8 000,00 EUR

Ing.arch.Emil Krížo

obec

15.02.2018

Zmluva

75

Neuvedené

StVPS, a,s.

obec

13.02.2018

Zmluva

74

Neuvedené

StVPS, a,s.

obec

02.02.2018

Kúpna zmluva

72

700,00 EUR

Milan Koňár a manž.Ingrid

obec

02.02.2018

Dodatok k zmluve

71

Neuvedené

StVPS, a,s.

obec

31.01.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

70

1 863,00 EUR

MVDr.Petra Beňová

obec

31.01.2018

Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

69

393,30 EUR

BPL group s r.o.

obec

30.01.2018

kúpna zmluva

68

11,00 EUR jedenásť

obec

Branislav Kališka a manž.

29.01.2018

Zmluva

67

Neuvedené

StVPS, a,s.

obec

26.01.2018

Zmluva o dielo

65

640 429,20 EUR

MULTIHALY, s.r.o. Žilina

obec

26.01.2018

Dodatok č.1 k zmluve o nájme pozemku uzatvorenej dňa 17.3.2017

64

308,71 EUR

Súkromná farma B B s r.o.Podkonice

obec

22.01.2018

Objednávka

63

Neuvedené

KK Technology

obec

18.01.2018

Zmluva o rámcovej dohode o zabezpečení triedeného zberu odpadov

62

Neuvedené

obec

Zberné suroviny Žilina a.s.

28.12.2017

kúpna zmluva

61

10 102,26 EUR

Ing. Miroslav Staník

obec

22.12.2017

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

59

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

obec

21.12.2017

kúpna zmluva

60

2 470,80 EUR

Viera Maršalová

obec

17.12.2017

Zámenná zmluva

58

5 650,00 EUR

Ľubomír Bobák

obec

23.11.2017

zmluva o dielo

57

11 690,63 EUR

Rekstav s.r.o., Dula Peter

obec

21.11.2017

licenčná zmluva - dodatok č.2

56

410,00 EUR

obec

MADE spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: