Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.03.2019

dodatok č. 05 k zmluve o dodávke plynu

dodatok 05/2019

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Slovenská Ľupča

26.03.2019

dodatok č. 05 k zmluve o dodávke plynu

dodatok 05/2019

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Slovenská Ľupča

26.03.2019

dodatok č. 05 k zmluve o dodávke plynu

dodatok 05/2019

Neuvedené

SPP-distribúcia, a.s.

Obec Slovenská Ľupča

25.03.2019

zmluva o dielo

2/2019

69 548,49 EUR šesťdesiatdeväťtisícpäťstoštyridsaťosem eur štyridsaťdeväťcentov

František Nemec STAVREM s.r.o

Obec Slovenská Ľupča

15.03.2019

počí

23/2019

899,24 EUR

MB TECH BB s.r.o

Obec Slovenská Ľupča

20.02.2019

kúpna zmluva

9/2019

1 487,36 EUR

Ing. Jarolím Augustín

Obec Slovenská Ľupča

15.02.2019

Zmluva o predaji motorových palív

8

Neuvedené

Obec Slovenská Ľupča

SLOVNAFT, a.s.

14.02.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

7

0,00 EUR

Obec Slovenská Ľupča

Michal Snopko

04.02.2019

Zmluva o nájme pozemku

6

12,00 EUR

Obec Slovenská Ľupča

Eva Rolková, Brezno

31.01.2019

dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2018

5

Neuvedené

MULTIHALY, s.r.o. Žilina

Obec Slovenská Ľupča

17.01.2019

zmluva o spracúvani osobných údajov

4

Neuvedené

MADE spol. s r.o.

Obec Slovenská Ľupča

17.01.2019

Dodatok č. 3

3

Neuvedené

MADE spol. s r.o.

Obec Slovenská Ľupča

16.01.2019

zmluva o Elektronických službách

2

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Slovenská Ľupča

15.01.2019

Zmluva o poskytovaní počítačových služieb

1

350,00 EUR tristopäťdesiat eur

Jaromír Dubšík - JD service

Obec Slovenská Ľupča

14.12.2018

Zmluva o Elektronickej službe

131

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Slovenská Ľupča

12.12.2018

Zmluva o Platobnej karte

130

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Slovenská Ľupča

11.12.2018

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

129

Neuvedené

Ing.Július Chovanec

obec

04.12.2018

Dohoda o ukončení zmluvy

128

Neuvedené

Savet s.r.o.

Obec Slovenská Ľupča

04.12.2018

Zmluva o nájme a Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

127

Neuvedené

MIroslava Oravcová a účastníci

Obec Slovenská Ľupča

30.11.2018

zmluva o poskytnutí auditorskych služieb

126

2 200,00 EUR

Ing. Eva Kútiková

Obec Slovenská Ľupča

29.11.2018

Mandátna zmluva

132

3 000,00 EUR

INPRO POPRAD s.r.o

obec

23.11.2018

Zmluva o dielo

2018/050

2 160,00 EUR

ABELI SK, s.r.o.

Obec Slovenská Ľupča

19.11.2018

Zmluva

125

200,00 EUR

Divadielko z klobuka

obec

12.11.2018

zmluva o poskytnutí dotácie

2018

12 500,00 EUR dvanásťtisícpäťsto

Úrad vlády SR

Obec Slovenská Ľupča

09.11.2018

Nájomná zmluva č.CPBB-ZM-126-2018-2018 uzatvorená v súlade s § 663 a nasl.zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

124

123,00 EUR

obec

MV SR , Pribinova 2, Bratislava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: