Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.11.2019

Komunitný plán - metodické usmernenie

57/2019

650,00 EUR

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková PhD

Obec Slovenská Ľupča

23.10.2019

Zmluva o hudobnej produkcii

56/2019

1 000,00 EUR

Róbert Kazík

Obec Slovenská Ľupča

08.10.2019

kúpna zmluva

55/2019

95,00 EUR

Ing.Peter Fodor a manželka Mária Fodorová

Obec Slovenská Ľupča

20.09.2019

Zmluva o nájme pozemku

54/2019

103,29 EUR

Janka Maková

Obec Slovenská Ľupča

20.09.2019

rekonštrukcia tribúny OFK

53/2019

6 950,00 EUR

Marian Laštiak

Obec Slovenská Ľupča

18.09.2019

overenie účtovnej záv zierky

52/2019

2 500,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Slovenská Ľupča

13.09.2019

zmluva o dielo

51/2019

22 500,00 EUR dvadsaťdvatisícpäťsto

Peter Sorkovský Elektrogas

Obec Slovenská Ľupča

22.08.2019

Zmluva o hudobnej produkcií

50/2019

650,00 EUR

Milan Rigo

Obec Slovenská Ľupča

22.08.2019

Zmluva o hudobnej produkcií

49/2019

170,00 EUR

Marek Škrváň

Obec Slovenská Ľupča

01.08.2019

služby

48/2019

Neuvedené

NBU

Obec Slovenská Ľupča

03.07.2019

kúpna zmluva

47/2019

1 170,00 EUR

Jaroslav Ladika

Obec Slovenská Ľupča

10.06.2019

kúpna zmluva

46/2019

Neuvedené

Printech Slovakia s.r.o

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

45/2019

1 000,00 EUR jedentisíc

Rímskokatolícka cirkev farnosť Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

44/2019

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Evanjelický a cirkevný zbor a.v.

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

43/2019

250,00 EUR dvestopäťdesiat

ZO zväzu zdravotne postihnutých

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

42/2019

200,00 EUR dvesto

ZO Jednota dôchodcov

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

41/2019

200,00 EUR dvesto

Domov dôchodcov a DSS

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

40/2019

600,00 EUR šesto

SČK

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

37/2019

200,00 EUR dvesto

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

39/2019

300,00 EUR tristo

ZO zväzu včelárov v Slovenskej Ľupča

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

38/2019

600,00 EUR šesto

Milan Furman

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

36/2019

2 200,00 EUR dvetisícdvesto

OZ Mestečko

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

35/2019

500,00 EUR päťsto

ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

34/2019

1 100,00 EUR jedentisícsto

OZ Pro Lipche

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

33/2019

200,00 EUR dvesto

ZRPŠ pri ZŠ Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: