Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.12.2019

interiérové vybavenie - nábytok

67/2019

28 938,34 EUR

DREVONA INTERIORS s.r.o

Obec Slovenská Ľupča

17.12.2019

zmluva o výkone správy

66/2019

Neuvedené

ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča

17.12.2019

dodatok č. 4

65/2019

1 545,00 EUR

MADE spol. s r.o.

Obec Slovenská Ľupča

12.12.2019

dodatok č. 1k zmluve o dielo

64/2019

Neuvedené

Rekstav s.r.o., Dula Peter

Obec Slovenská Ľupča

09.12.2019

didaktické pomôcky - odborné učebne ZŠ

63/2019

77 241,53 EUR

MIVASOFT spol s.r.o

Obec Slovenská Ľupča

09.12.2019

technické a technologické vybavenie - odborné učebne ZŠ Sama

62/2019

22 223,40 EUR

MIVASOFT spol s.r.o

Obec Slovenská Ľupča

28.11.2019

Kúpna zmluva

61/2019

1 149,00 EUR jedentisícstoštyridsaťdeväť

MV SR , Pribinova 2, Bratislava

Obec Slovenská Ľupča

21.11.2019

IKAR a.s.

60/2019

Neuvedené

Obec Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča

19.11.2019

kúpna zmluva

59/2019

Neuvedené

Slovart spol. s.r.o

Obec Slovenská Ľupča

15.11.2019

Zmluva o zriadení vytvorenia umeleckého výkonu

58/2019

2 000,00 EUR

Obec Slovenská Ľupča

Formel s.r.o.

07.11.2019

Komunitný plán - metodické usmernenie

57/2019

650,00 EUR

PhDr. Ing. Ivana Kružliaková PhD

Obec Slovenská Ľupča

23.10.2019

Zmluva o hudobnej produkcii

56/2019

1 000,00 EUR

Róbert Kazík

Obec Slovenská Ľupča

08.10.2019

kúpna zmluva

55/2019

95,00 EUR

Ing.Peter Fodor a manželka Mária Fodorová

Obec Slovenská Ľupča

20.09.2019

Zmluva o nájme pozemku

54/2019

103,29 EUR

Janka Maková

Obec Slovenská Ľupča

20.09.2019

rekonštrukcia tribúny OFK

53/2019

6 950,00 EUR

Marian Laštiak

Obec Slovenská Ľupča

18.09.2019

overenie účtovnej záv zierky

52/2019

2 500,00 EUR

Ing. Mária Huštáková

Obec Slovenská Ľupča

13.09.2019

zmluva o dielo

51/2019

22 500,00 EUR dvadsaťdvatisícpäťsto

Peter Sorkovský Elektrogas

Obec Slovenská Ľupča

22.08.2019

Zmluva o hudobnej produkcií

50/2019

650,00 EUR

Milan Rigo

Obec Slovenská Ľupča

22.08.2019

Zmluva o hudobnej produkcií

49/2019

170,00 EUR

Marek Škrváň

Obec Slovenská Ľupča

01.08.2019

služby

48/2019

Neuvedené

NBU

Obec Slovenská Ľupča

03.07.2019

kúpna zmluva

47/2019

1 170,00 EUR

Jaroslav Ladika

Obec Slovenská Ľupča

10.06.2019

kúpna zmluva

46/2019

Neuvedené

Printech Slovakia s.r.o

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

45/2019

1 000,00 EUR jedentisíc

Rímskokatolícka cirkev farnosť Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

44/2019

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto

Evanjelický a cirkevný zbor a.v.

Obec Slovenská Ľupča

04.06.2019

zmluva o poskytnutí dotácie

43/2019

250,00 EUR dvestopäťdesiat

ZO zväzu zdravotne postihnutých

Obec Slovenská Ľupča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: