Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre stavbu
„Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča"

 

Príloha: Výzva - budovanie prvkov zel. inf. v obci Slovenská Ľupča

Vyvesené: 2. 8. 2017

Dátum zvesenia: 18. 8. 2017

Späť