Navigácia

Obsah

Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa Zákona č. 357/2004 Z. z.
členovia: Mgr. Roland Lamper, Jozef Polievka,
Ing. Marek Klinec, Mgr. Daniel Baláž a Mgr. art. Radoslav Solárik
   
Výstavby a územného rozvoja
Predseda: Ľuboš Bakaljar
Zapisovateľka: Anna Šišková
Členovia: Mgr. art. Radoslav Solárik, Pavol Holécy, Michal Snopko, Martin Matiaš
   
Finančná
Predseda: Mgr.art. Radoslav Solárik,
Zapisovateľka: Ivona Patrášová
Členovia: Ing. Marek Klinec, Jozef Stanko, Michal Hlaváč, MVDr. Milan Bruchánik
   
Životného prostredia a verejného poriadku
Predseda: Mgr. Daniel Baláž
Zapisovateľka: Miroslava Oravcová
Členovia:  Mgr. Martin Maloveský, Mgr. art. Matúš Jančura, Mgr. Branislav Čecho, Ján Gilány, Jozef Polievka, Jozef Bartko Vyšný, Miroslav Hamada
   
Podnikania a cestovného ruchu
Predseda: Jozef Stanko
Zapisovateľka: Zuzana Bačová
Členovia: Bc. Jana Hričovska, Ing. Otília Soláriková, Marian Horváth, Mgr. Roland Lamper, Mgr. Daniel Baláž
 
 
Kultúry a Sociálno – zdravotná
Predseda: Ing. Matej Jakuš
Zapisovateľka:  
Členovia:  Jozef Polievka,  Ing. Daniela Šoltésová, Jana Krajanová, Lenka Tončíková,
   
Školstva a športu
Predseda: Mgr. Michal Hlaváč
Zapisovateľka: Lívia Gondová
Členovia:  Mgr. René Kováčik, Mgr. Ivo Petrík, Mgr. Anna Sojáková, Peter Krippner, Ing. Marek Klinec, Ľuboš Bakaljar