Navigácia

Obsah

Obec Slovenská Ľupča leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

15.04.2019

Pozvánka

Pozvánka

Pozývame vás na ,, Turistický prechod seniorov ,, ktorý sa uskutoční 27. apríla 2019. Prihlásiť sa môžete na sekretariáte OcÚ. Kontakt: 048 / 47 232 10

Detail

09.04.2019

4. ročník pešieho pochodu 1

4. ročník pešieho pochodu

pozývam priaznivcov turistiky na 4. ročník pešieho pochodu Ponická jarná 30-ka v nedeľu 28. apríla 2019

Detail

07.04.2019

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 1

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 9.4.2019 (utorok) v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča o 16.00 hod. Zasadnutie bude nahrávané a zverejnené na Youtube kanáli Slovenská Ľupča

Detail

02.04.2019

Voľby Prezidenta SR v našej obci (2. kolo) 1

Voľby Prezidenta SR v našej obci (2. kolo)

Ako dopadli voľby Prezidenta Slovenskej Republiky v našej obci Slovenská Ľupča

Detail

28.03.2019

Free WiFi miesto 1

Free WiFi miesto

Od 28.3.2019 je k dispozícií na testovanie free WiFi hotspot (prístupový bod) pred Obecným úradom Slovenská Ľupča.

Detail

26.03.2019

Aktuálny cestovný poriadok 1

Aktuálny cestovný poriadok

Cestovný poriadok nájdete na priloženom linku. Kliknite.

Detail

21.03.2019

Zápis detí do Materskej Školy Slovenská Ľupča 1

Zápis detí do Materskej Školy Slovenská Ľupča

na školský rok 2019/2020 bude prebiehať v dňoch od 8.4.2019 do 10.4.2019.

Detail

21.03.2019

My sme malí divadelníci 2019

My sme malí divadelníci 2019

27.marca 2019 bude prebiehať regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti. Akcia bude prebiehať v MKS Slovenská Ľupča. Program je priložený do plagátu. Prajeme príjemný zážitok.

Detail

17.03.2019

Voľby Prezidenta SR v našej obci 1

Voľby Prezidenta SR v našej obci

Ako dopadli voľby Prezidenta Slovenskej Republiky v našej obci Slovenská Ľupča

Detail

06.03.2019

VEC: Oznámenie 1

VEC: Oznámenie okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Vám vzhľadom na zvýšený počet výjazdov súvisiacich s likvidáciou požiarov trávnatých porastov dáva do pozornosti nasledovné...

Detail

15.04.2019

Pozvánka

Pozývame vás na ,, Turistický prechod seniorov ,, ktorý sa uskutoční 27. apríla 2019. Prihlásiť sa môžete na sekretariáte OcÚ. Kontakt: 048 / 47 232 10

Detail Aktuality

09.04.2019

4. ročník pešieho pochodu

pozývam priaznivcov turistiky na 4. ročník pešieho pochodu Ponická jarná 30-ka v nedeľu 28. apríla 2019

Detail Aktuality

07.04.2019

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 9.4.2019 (utorok) v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča o 16.00 hod. Zasadnutie bude nahrávané a zverejnené na Youtube kanáli Slovenská Ľupča

Detail Aktuality

Ľupčianske zvesti

Zoznam všetkých čísiel Ľupčianských zvestí

Fotogaléria

25.01.2018

Zimná obec

Zimná obec

Foto zo zasneženej obce

Detail

27.12.2016

Letecké zábery obce

Letecké zábery obce

.

Detail

31.08.2014

Leto 2014

Leto 2014

.

Detail