Navigácia

Obsah

Obec Slovenská Ľupča leží v severovýchodnej časti Zvolenskej kotliny, asi 10 km od Banskej Bystrice smerom na Brezno. Rozprestiera sa na pravom brehu rieky Hron, ktorá preteká údolím medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským Rudohorím. Jej katastrálne územie zaberá 3232 ha po obidvoch brehoch Hrona, pričom pravý breh spadá pod NAPANT a ľavý pod CHKO BR Poľana. Nadmorská výška obce je v rozpätí od 370 m v obývanom území až do 699 m (okolité vrchy), centrum obce má nadmorskú výšku 378 m.

08.03.2018

Pozvánka na nedeľné posedenie v MKS

Pozvánka na nedeľné posedenie v MKS

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 25.marca o 17.00 h v spoločenskej miestnosti MKS Sl.Ľupča. Hosťom podujatia bude Základná umelecká škola v Slovenskej Ľupči-tanečný odbor DFS Drienka.

Detail

08.03.2018

Pozvánka do divadla

Pozvánka do divadla

Vážení spoluobčania, pozývame vás na divadelné predstavenie Medzibrodského kočovného divadla z Medzibrodu pod názvom Jánošík podľa Jozefa. Uvedené predstavenie sa uskutoční 24.marca v sobotu o 19.00 h v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči. Vstupné : 3,00 eur

Detail

01.03.2018

Pozvánka MDŽ 1

Pozvánka MDŽ

Obec Slovenská Ľupča a Komisia kultúry vás pozývajú na posedenie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ktoré sa uskutoční dňa 9.3.2018 o 16:00 v MKS. Čaká vás bohatý program, tanečná zábava a občerstvenie. Vstup je voľný.

Detail

23.02.2018

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce Slovenská Ľupča Ing. Miroslav Macák zvoláva mimoriadne zasadnutie Obecného zstupiteľstva obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 27.2.2018 (utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16.00 hod.

Detail

22.02.2018

Pozvánka MKS 1

Pozvánka MKS

Klub pri MKS Slovenská Ľupča Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 25.februára o 17.00 h v spoločenskej miestnosti MKS Sl.Ľupča. Hosťom podujatia bude Saxofónové kvarteto Základnej umeleckej školy v Slovenskej Ľupči.

Detail

08.02.2018

POZVÁNKA 1

POZVÁNKA

Starosta obce Ing. Miroslav Macák zvoláva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 13. februára 2018 o 16.00 hod. v zasadačke Obecného úradu.

Detail

05.02.2018

Turíčny jarmok 2018 1

Turíčny jarmok 2018

Tradičný Turíčny jarmok sa tento rok koná v našej obci 19. mája 2018. Všetkých vás srdečne pozývame. Uzávierka prihlášok na jarmok je 29. marca 2018. Po tomto termíne sa už prihlášky neprijímajú. Prihlášku nájdete v prílohe /klinknite na Detail/.

Detail

02.02.2018

Pozvánka 1

Pozvánka

Slávnostný program k 10. výročiu ZUŠ sa uskutoční 11.februára 2018 o 15:00 hod. v MKS

Detail

01.02.2018

Pozvánka 1

Pozvánka

Milí občania mesta kráľovského! Na známosť sa všetkým dáva, že dňa 10.februára 2018 máte iné povinnosti a práva. Preto čujte všetci, dospelí aj deti: 1.Každý zúčastnený občan je povinný jesť do sýtosti 2.Každý zúčastnený občan je povinný piť, čo mu hrdlo ráči 3.Každý zúčastnený občan je povinný zabávať sa, čo mu sila stačí 4.Každný zúčastnený občan má právo prispieť podľa vlastného uváženia sumou, ktorú si myslí že prejedol, prepil a dušu svoju príjemným zážitkom obohatil Kto tieto povinnosti a práva nedodrží a bude prichytený pri ich neplnení, bude mu udelená mastná pokuta.

Detail

23.01.2018

Pozvánka MKS 1

Pozvánka MKS

Vážení spoluobčania, Klub pri MKS vás pozýva na nedeľné popoľudnie pri živej hudbe a dobrom vínku 28.1.2018 o 17.00 v spoločenskej miestnosti MKS Sl.Ľupča. Hosťom podujatia bude pedagóg ZUŠ Sl.Ľupča p.Kašiar s gitarovým koncertom.

Detail

Ľupčianske zvesti

 

Aktuálne číslo:  ĽZ december 2017

 

Zoznam všetkých čísiel:   Archív ĽZ 

Fotogaléria

25.01.2018

Zimná obec

Zimná obec

Foto zo zasneženej obce

Detail

27.12.2016

Letecké zábery obce

Letecké zábery obce

.

Detail

31.08.2014

Leto 2014

Leto 2014

.

Detail