Ľupčianske zvesti 4/2015
Odovzdávanie cien Asociácie Route 66
Zverejnenie informácie
Pozvánka OZ
Ľupčianske zvesti 4/2015

Prinášame Vám májové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

Odovzdávanie cien Asociácie Route 66

Za našu obec sa na slávnostnom odovzávaní cien asociácie Route 66 zúčastnil starosta obce Ing. Miroslav Macák.

Zverejnenie informácie

Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti "Výroba sophorolipidov" ktorej navrhovateľom je EVONIK FERMAS s r.o.

Pozvánka OZ

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 12.5.2015 ( utorok) v zasadačke

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---