Ľupčianske zvesti 5-6/2016
Oznam - prerušenie dodávky el. energie
Oznámenie - MŽP SR
Oznámenie - Rýchlostná cesta R1 Korytnica
Ľupčianske zvesti 5-6/2016

Prinášame vám prázdninové  číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavé

Oznam - prerušenie dodávky el. energie

Oznamujeme Vám, že vo Vašej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach 

Oznámenie - MŽP SR

Dňa 8.7.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bol doručený od MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor e

Oznámenie - Rýchlostná cesta R1 Korytnica

Dňa 6.7.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od MŽP SR, odbor posudzovania vplyvo

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---