Posvätenie adventného venca
Výluka trate - ŽSR
Vyhlásenie volieb do NR SR
Pozvánka - lampiónová paráda
Posvätenie adventného venca

Pozývame Vás na tohtoročné spoločné posvätenie adventného venca pred Obecným úradom v našej obci už nasledovnú nedeľu 29.11.201

Výluka trate - ŽSR

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vám oznamuje, že ŽSR budú konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v dňoch 23. – 26. novembra 2015 v čase : 10:25 – 13:30 hod medzi železničnými stanicami Banská Bystrica  – Slovenská Ľupča a späť.

Vyhlásenie volieb do NR SR

1. deň ich konania - sobota 5. marca 2016,

Pozvánka - lampiónová paráda

Obec Slovenská Ľupča, komisia kultúry a Materské centrum Kĺúčik pozývajú deti, rodičov a starých rodičov na Lampiónovú

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---