Komisia na vyhodnotenie VOS
Pozvánka OZ
MKS - pozvánka
Zasadnutia OZ 2015
Komisia na vyhodnotenie VOS

Starosta obce Slovenská Ľupča lng.Miroslav Macák menuje členov do komisie pre výber nájomcu pol'nohospodárskej pôdy v lokalitác

Pozvánka OZ

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 3.2.2015 (utorok) v zasadačke O

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 25.januára 2015 o 17.00

Zasadnutia OZ 2015

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči na I. polrok 2015 sa stanovujú nasledovne:

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---