Verejná vyhláška
Orientačný systém obce
Mikuláš 2016
Zverejnenie - zámer obce
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania pod1'a § 61 ods.4 zákona č.50/1976 Zb.

Orientačný systém obce

Obec Slovenská Ľupča zaznamenáva v posledných rokoch zvýšený počet turistov a návštevníkov obce.

Mikuláš 2016

Starosta Obce Slovenská Ľupča a komisia pre kultúru pozývajú všetky deti na stretnutie S Mikulášom dňa 6. decembra 2016.

Zverejnenie - zámer obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/ 1991 Zb.

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---