Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ
Pozvánka do divadla
Obchodná verejná súťaž
Zimná údržba
Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ
Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje podľa ust. § 3 a § 4 zákona NR SR č.
Pozvánka do divadla

Vážení spoluobčania, pozývame vás na divadelné predstavenie Kataríny Míšíkovej Hitzingerovej 

Obchodná verejná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej z

Zimná údržba

Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, že v období zimnej údržby ciest musia svojimi

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---