Nová webstránka obce
Prihláška na Turíčny jarmok 2017
Pozvánka do divadla
Ľupčianske zvesti 1/2017
Nová webstránka obce

Milí občania, pripravujeme pre vás novú verziu webstránky obce, momentálne je ešte v testovacej pr

Prihláška na Turíčny jarmok 2017

Obec Slovenská Ľupča oznamuje, že 17.

Pozvánka do divadla

Vážení občania, pozývame vás na divadelné p

Ľupčianske zvesti 1/2017

Prinášame vám februárové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsa

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---