MKS - pozvánka
Oznam - voľby 2014
Oznam - voľby 2014
Tlačivá - kanalizačná prípojka
MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku.

Oznam - voľby 2014

Podľa §14 zákona SNR č. 346/1990 Zb.

Oznam - voľby 2014

Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva podávajú politické strany, politické hn

Tlačivá - kanalizačná prípojka

Prinášame Vám všetky potrebné tlačivá a dokumenty, ktoré budú potrebné na zriadenie kanalizačnej prípojky:

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---