Žiadosť o zmenu povolenia - SIŽP
Hradné huky 2015
Verejná obchodná súťaž
Zámer - predaj nehnuteľného majetku
Žiadosť o zmenu povolenia - SIŽP

ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § ll zákona č. 39/2013 Z. z.

Hradné huky 2015

Po roku sa múry Hradu Slovenská Ľupča opäť rozozvučia stredovekou až súčasnou gajdošskou hudbou,&n

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného maje

Zámer - predaj nehnuteľného majetku

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok Obce Slovenská Ľupča vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodnéh

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---