Ľupčianske zvesti 5/2015
Pozvánka OZ
Verejná obchodná súťaž
Ľupčiansky beh s prekážkami
Ľupčianske zvesti 5/2015

Prinášame Vám júnové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

Pozvánka OZ

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 23.6.2015 ( utorok) v zasadačke

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zák

Ľupčiansky beh s prekážkami

Dňa 6.6.2015 sa v okolitej prírode našej obce uskutočnil prvý ročník akcie "Ľupčiansky beh s prekážkami".

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---