Oznam - prerušenie distribúcie elektriny
Zámer - predaj majetku obce
Ľupčianske zvesti 3/2016
Pozvánka MKS
Oznam - prerušenie distribúcie elektriny
Oznamujeme Vám, že vo Vašej obci bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác
Zámer - predaj majetku obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods. 8 písm. e) zák.č.

Ľupčianske zvesti 3/2016

Prinášame vám májové "jarmočné" číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné

Pozvánka MKS

Vážení spoluobčania pozývame vás na divadelné predstavenie Karol a Šaňo.

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---