Ľupčianske zvesti 2/2015
MKS - pozvánka
Oznam - predĺženie OVS
Mikroregión - informácie
Ľupčianske zvesti 2/2015

Prinášame Vám marcové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 29.marca 2015 o

Oznam - predĺženie OVS

Obec Slovenská Ľupča, vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže uplatňuje právo na predĺženie lehoty  vyhlásenia výsledkov súťaže.

Mikroregión - informácie

V priebehu roku 2015 sa v našom mikroregióne uskutoční množstvo zaujímavých akcií.

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---