Výzva - SIŽP
Začatie konania - SIŽP
Ľupčianske zvesti 6/2015
Annabál 2015
Výzva - SIŽP

ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § ll zákona č. 39/2013 Z. z.

Začatie konania - SIŽP

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a k

Ľupčianske zvesti 6/2015

Prinášame Vám júlové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

Annabál 2015

Obec Slovenská Ľupča v spolupráci s Komisiou kultúry vás pozývajú na tradičný ANNA BÁL, ktorý sa uskutoční 25.

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---