OZNAM - zberný dvor je zrušený
Verejná obchodná súťaž
Oznam - zmena poskytoveteľa služieb
MKS - pozvánka
OZNAM - zberný dvor je zrušený

Zberný dvor pri Základnej škole je zrušený. Pripravujeme nové priestory. Žiadame občanov, aby neprehadzovali o

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného m

Oznam - zmena poskytoveteľa služieb

Na základe Verejného obstarávania „Nakladanie s komunálnym odpadom“ Obec Slovenská Ľupča uzavrela v zmysle ustanovení Obchodnéh

MKS - pozvánka

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na divadelné predstavenie DO NAHA, v ktorom sa Vám predstavia členovia divad

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---