Výzva verejnosti - SIŽP
Verejná vyhláška
ČOV - plán prác
Ľupčianske zvesti 3/2014
Výzva verejnosti - SIŽP

Slovenská inšpekcia životného prostredia podáva výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania

Verejná vyhláška

Okresný úrad BB oznamuje začatie konania o predÍžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu: „I/66 Banská Bystrica- S

ČOV - plán prác

Informujeme občanov našej obce  o podrobnostiach pri realizácii prác na prípojkách a kanalizácii pre ČOV - "TYŽDENNÝ PLÁN PRÁCE

Ľupčianske zvesti 3/2014

Prinášame Vám najnovšie aprílové číslo obecného časopisu Ľupčianske

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---