Voľby do OSO 2014 - kandidátske listiny
Oznam - voľby do OSO 2014
Facebook stránka obce a časopisu ĽZ
Annabál 2014
Voľby do OSO 2014 - kandidátske listiny

V prílohách Vám prinášame kandidátske listiny na starostu a poslancov obce.

Oznam - voľby do OSO 2014

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči podľa § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb.

Facebook stránka obce a časopisu ĽZ

Dovoľujeme si Vás pozvať na novo-vytvorenú

Annabál 2014

Aj tento rok srdečne pozývame všetky Anky, Hanky a občanov našej obce na Annabál.

Ľupčianske zvesti

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti