Posvätenie adventného venca
Výluka trate - ŽSR
Vyhlásenie volieb do NR SR
Pozvánka - lampiónová paráda
Posvätenie adventného venca

Pozývame Vás na tohtoročné spoločné posvätenie adventného venca pred Obecným úradom v našej obci už nasledovnú nedeľu 29.11.201

Výluka trate - ŽSR

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Vám oznamuje, že ŽSR budú konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v dňoch 23. – 26. novembra 2015 v čase : 10:25 – 13:30 hod medzi železničnými stanicami Banská Bystrica  – Slovenská Ľupča a späť.

Vyhlásenie volieb do NR SR

1. deň ich konania - sobota 5. marca 2016,

Pozvánka - lampiónová paráda

Obec Slovenská Ľupča, komisia kultúry a Materské centrum Kĺúčik pozývajú deti, rodičov a starých rodičov na Lampiónovú

Ľupčianske zvesti

2015

ĽZ1    ĽZ2    ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5    ĽZ6    ĽZ7  ĽZ8

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5   ĽZ6    ĽZ7   ĽZ8
 

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti