Pozvánka MKS
Slávnostná akadémia - pozvánka
Pozvánka MKS
Zverejnenie informácie
Pozvánka MKS

Vážení spoluobčania pozývame vás na divadelné predstavenie Karol a Šaňo.

Slávnostná akadémia - pozvánka

Starosta Obce Slovenská Ľupča a riaditeľ ZŠ Sama Cambela Vás srdečne pozývajú na Slávnostnú akadémi

Pozvánka MKS

Klub pri MKS v Sl.Ľupči vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 17.apríla o 17.00 h v s

Zverejnenie informácie

Dňa 29.3.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od Slovenskej inšpekcii životného prostredia IŽP Banská Bystrica

Ľupčianske zvesti

2016

ĽZ1  ĽZ2

 

2015

ĽZ1    ĽZ2    ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5    ĽZ6    ĽZ7  ĽZ8

ĽZ9

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5   ĽZ6    ĽZ7   ĽZ8
 

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti