Verejná obchodná súťaž
Oznam - zmena poskytoveteľa služieb
MKS - pozvánka
Ľupčianske zvesti 1/2015
Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného m

Oznam - zmena poskytoveteľa služieb

Na základe Verejného obstarávania „Nakladanie s komunálnym odpadom“ Obec Slovenská Ľupča uzavrela v zmysle ustanovení Obchodnéh

MKS - pozvánka

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na divadelné predstavenie DO NAHA, v ktorom sa Vám predstavia členovia divad

Ľupčianske zvesti 1/2015

Prinášame Vám februárové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

Ľupčianske zvesti

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5   ĽZ6    ĽZ7   ĽZ8
 

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti