Žiadosť o zmenu povolenia - SIŽP
Hradné huky 2015
Verejná obchodná súťaž
Zámer - predaj nehnuteľného majetku
Žiadosť o zmenu povolenia - SIŽP

ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § ll zákona č. 39/2013 Z. z.

Hradné huky 2015

Po roku sa múry Hradu Slovenská Ľupča opäť rozozvučia stredovekou až súčasnou gajdošskou hudbou,&n

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného maje

Zámer - predaj nehnuteľného majetku

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok Obce Slovenská Ľupča vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodnéh

Ľupčianske zvesti

2015

ĽZ1    ĽZ2    ĽZ3   ĽZ4

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5   ĽZ6    ĽZ7   ĽZ8
 

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti