Informovanie verejnosti
Pozvánka - divadelné predstavenie
Pomoc rodine postihnutej požiarom domu
Prihláška na Turíčny jarmok 2016
Informovanie verejnosti

Obci Slovenská Ľupča bol dňa 01 .02.2016 doručený od Ministerstva životného prostredia SR, sekcia

Pozvánka - divadelné predstavenie

Medzibrodské kočovné divadlo Vás pozýva na divadelné predstavenie v réžii Tomáša Pohorelca  "Páračky u babky

Pomoc rodine postihnutej požiarom domu

Ďakujem všetkým ochotným ľuďom za prejave

Prihláška na Turíčny jarmok 2016

Obec Slovenská Ľupča oznamuje, že 16. ročník Turíčneho jarmoku sa uskutoční 14.mája 2016.

Ľupčianske zvesti

2015

ĽZ1    ĽZ2    ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5    ĽZ6    ĽZ7  ĽZ8

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5   ĽZ6    ĽZ7   ĽZ8
 

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti