Ľupčianske zvesti 4/2015
Odovzdávanie cien Asociácie Route 66
Zverejnenie informácie
Pozvánka OZ
Ľupčianske zvesti 4/2015

Prinášame Vám májové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

Odovzdávanie cien Asociácie Route 66

Za našu obec sa na slávnostnom odovzávaní cien asociácie Route 66 zúčastnil starosta obce Ing. Miroslav Macák.

Zverejnenie informácie

Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti "Výroba sophorolipidov" ktorej navrhovateľom je EVONIK FERMAS s r.o.

Pozvánka OZ

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 12.5.2015 ( utorok) v zasadačke

Ľupčianske zvesti

2015

ĽZ1    ĽZ2    ĽZ3

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5   ĽZ6    ĽZ7   ĽZ8
 

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti