Výzva - SIŽP
Začatie konania - SIŽP
Ľupčianske zvesti 6/2015
Annabál 2015
Výzva - SIŽP

ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § ll zákona č. 39/2013 Z. z.

Začatie konania - SIŽP

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a k

Ľupčianske zvesti 6/2015

Prinášame Vám júlové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

Annabál 2015

Obec Slovenská Ľupča v spolupráci s Komisiou kultúry vás pozývajú na tradičný ANNA BÁL, ktorý sa uskutoční 25.

Ľupčianske zvesti

2015

ĽZ1    ĽZ2    ĽZ3   ĽZ4

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5   ĽZ6    ĽZ7   ĽZ8
 

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti