Komisia na vyhodnotenie VOS
Pozvánka OZ
MKS - pozvánka
Zasadnutia OZ 2015
Komisia na vyhodnotenie VOS

Starosta obce Slovenská Ľupča lng.Miroslav Macák menuje členov do komisie pre výber nájomcu pol'nohospodárskej pôdy v lokalitác

Pozvánka OZ

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 3.2.2015 (utorok) v zasadačke O

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 25.januára 2015 o 17.00

Zasadnutia OZ 2015

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči na I. polrok 2015 sa stanovujú nasledovne:

Ľupčianske zvesti

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5   ĽZ6    ĽZ7   ĽZ8
 

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti