MKS - pozvánka
Oznam - voľby 2014
Oznam - voľby 2014
Tlačivá - kanalizačná prípojka
MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku.

Oznam - voľby 2014

Podľa §14 zákona SNR č. 346/1990 Zb.

Oznam - voľby 2014

Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva podávajú politické strany, politické hn

Tlačivá - kanalizačná prípojka

Prinášame Vám všetky potrebné tlačivá a dokumenty, ktoré budú potrebné na zriadenie kanalizačnej prípojky:

Ľupčianske zvesti

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5
 

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti