Podpora zamestnávania UoZ - projekt
Kláštorisko v našej obci
MKS - pozvánka
Súťaž Rodina bez cigariet
Podpora zamestnávania UoZ - projekt

Vážení podnikatelia, dňa 25.9.2015 bolo zverejnené oznámenie na stránke Ústredie práce, sociálnych

Kláštorisko v našej obci

Ponúkame Vám zaujímavosti o našom Kláštorisku v nahrávke, na ktorej si môžete vypočuť archeológa Mgr.Petra Mosného, k

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči  Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku dňa 27.septembra 2015 o 17

Súťaž Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2015/2016 ďalš

Ľupčianske zvesti

2015

ĽZ1    ĽZ2    ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5    ĽZ6    ĽZ7

 

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5   ĽZ6    ĽZ7   ĽZ8
 

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti