Verejná vyhláška
Orientačný systém obce
Mikuláš 2016
Zverejnenie - zámer obce
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania pod1'a § 61 ods.4 zákona č.50/1976 Zb.

Orientačný systém obce

Obec Slovenská Ľupča zaznamenáva v posledných rokoch zvýšený počet turistov a návštevníkov obce.

Mikuláš 2016

Starosta Obce Slovenská Ľupča a komisia pre kultúru pozývajú všetky deti na stretnutie S Mikulášom dňa 6. decembra 2016.

Zverejnenie - zámer obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods. 9 písm. c) zák.č. 138/ 1991 Zb.

Ľupčianske zvesti

2016

ĽZ1  ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

 

2015

ĽZ1    ĽZ2    ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5    ĽZ6    ĽZ7  ĽZ8

ĽZ9

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5   ĽZ6    ĽZ7   ĽZ8
 

ĽZ9     ĽZ10

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti