Výzva verejnosti - SIŽP
Výsledky volieb starostu obce a do OZ
Zverejnenie - prenájom majetku obce
Prerokovanie ÚPD - Pri Kríži
Výzva verejnosti - SIŽP

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejno

Výsledky volieb starostu obce a do OZ

Prinášame Vám oficiálne výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce, ktoré sa uskutočnili 15. novembra 2014.

Zverejnenie - prenájom majetku obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje zámer prenechať majetok obce do nájmu. Nehnuteľnosť je situovaná v Obci Sloven

Prerokovanie ÚPD - Pri Kríži

Obec Slovenská Ľupča oznámuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Dolné záhumnia – Pri

Ľupčianske zvesti

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5   ĽZ6    ĽZ7   ĽZ8
 

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti