Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ
Pozvánka do divadla
Obchodná verejná súťaž
Zimná údržba
Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ
Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje podľa ust. § 3 a § 4 zákona NR SR č.
Pozvánka do divadla

Vážení spoluobčania, pozývame vás na divadelné predstavenie Kataríny Míšíkovej Hitzingerovej 

Obchodná verejná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej z

Zimná údržba

Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, že v období zimnej údržby ciest musia svojimi

Ľupčianske zvesti

2016

ĽZ1  ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

 

2015

ĽZ1    ĽZ2    ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5    ĽZ6    ĽZ7  ĽZ8

ĽZ9

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3   ĽZ4

ĽZ5   ĽZ6    ĽZ7   ĽZ8
 

ĽZ9     ĽZ10

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti