Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.9a ods.9 zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu - priestory v Zdravotnom stredisku v Slov.Ľupči

Scan zverjnenie zámeru -ZS.pdf (1.16 MB)

Vyvesené: 27. 5. 2020

Zodpovedá: Miroslava Oravcová

Späť