Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu

Scan zver.zámeru Maková.pdf (778.8 kB) 

Vyvesené: 4. 7. 2019

Zodpovedá: Miroslava Oravcová

Späť