Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust. § 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu

Príloha:tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 23. 10. 2018

Späť