Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu v súlade s ust.§9a ods.1 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znenítu ku stiahnutiu

Vyvesené: 3. 5. 2019

Späť