Navigácia

Obsah

Späť

zverejnenie informácie - žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia

Zverejnenie informácie - žiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov,výzvy, informácií vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľa Confal a.s. Slovenská Ľupča

Scan zverejinfo Confal.pdf (290.34 kB)

Scan žiadosť Confal.pdf (6.54 MB)

Scan stručné zhrnutie údajov.pdf (1.78 MB)

Scan zverejnenie a výzva.pdf (254.78 kB)

Vyvesené: 14. 5. 2020

Zodpovedá: Miroslava Oravcová

Späť