Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie informácie - rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti "Výroba proteínov (bielkovín)

Zverejnenie informácie - rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti "Výroba proteínov (bielkovín)" navrhovateľom Evonik Fermas s r.o. Slovenská Ľupča.

Scan zverej.informácie EF.pdf (356.66 kB)

Scan rozhodnutie Evonik Fermas.pdf (11.07 MB)

Vyvesené: 14. 5. 2020

Zodpovedá: Miroslava Oravcová

Späť