Navigácia

Obsah

Späť

zverejnenie informácie MŽP SR - predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia

Zverejnenie informácie MŽP SR  - predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o zmene navrhovanej činnosti "Výroba biotenzidov - Ramnolipidov, ktorej navrhovateľom je  Evonik Fermaas s r.o. 976 13 Slovenská Ľupča 938

Scan zver.info MŽP SR.pdf (320.51 kB)

Vyvesené: 22. 11. 2019

Zodpovedá: Miroslava Oravcová

Späť