Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie informácie MŽP SR o vydaní rozhodnutia

 Zverejnenie informácie MŽP SR o vydaní rozhodnutia v zisťovacom konaní  pre zmenu navrhovanej činnosti "Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov spoločnosti ELEKTRO RECYCLING s r.o. Príboj 549,Slovenská Ľupča"

zverejnenie informácie [PDF]

Rozhodnutie [PDF]

Vyvesené: 5. 11. 2019

Zodpovedá: Miroslava Oravcová

Späť