Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie informácie

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods.6 zákona EIA a podľa § 18 ods.2 pís,.d) zákona o EIA - Pokračovanie činnosti zberu odpadov, o ktoré požiadal navrhovateľ spoločnosti PLAST SK s r.o. Golianová 557/10, 974 01 Banská Bystrica

Scan zverej,informácie 1.pdf (334.82 kB)

Vyvesené: 9. 7. 2019

Zodpovedá: Miroslava Oravcová

Späť