Navigácia

Obsah

Späť

Zámer - predaj/zámena majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyvesené: 16. 10. 2017

Späť