Navigácia

Obsah

Späť

Zámer - predaj majetku obce

Zámer predať nehnuteľný majetok Obce Slovenská Ľupča vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom Obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Príloha:  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 31. 3. 2017

Späť