Navigácia

Obsah

Späť

VYHLÁSENIE OPAKOVANEJ VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA

VYHLÁSENIE OPAKOVANEJ VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA

Obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča v súlade s uznesením č. 7/B/2020 zo dňa 4.2.2020 a v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje opakovanú voľbu hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča, ktorá sa uskutoční dňa 19.5.2020 o 16.00 hod v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča

DOKUMENT [PDF]

Vyvesené: 11. 2. 2020

Späť