Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 2/2018

Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2018-návrh-Zmeny a Doplnky č.3

Všeobecné záväzne nariadenie č.2/2018 ,ktorým sa podľa zmien a doplnkov č.3  Územného plánu obce Slovenská Ľupča mení a dopĺňa VZN obce Slovenská Ľupča č.71/2012,ktorým boli vyhlásečné záväzne časti ÚPN Slovenská Ľupča v znení neskorších zmien a doplnkov       

tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 16. 11. 2018

Zodpovedá: Šišková

Späť