Navigácia

Obsah

Späť

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 25.mája 2019 od 7:00 do 22:00 hod.

- Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

- Informácie pre voliča

- Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov

- Vyhlásenie

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

E-mailová adresa na posielanie "Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu" a "Delegovanie člena a nahradníka do okrskovej volebnej komisie" je: matrika@slovenskalupca.sk.

Kontaktná osoba: Badániková Magdaléna, tel.: 048/47 232 24


V zmysle §-u /8 zákona č. 180/2014  Z. z.  o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a dplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                            
 
U R Č U J E M
 
volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu  konané 25. mája 2019 na území obce Slovenská Ľupča
 
Okrsok č. 1 
Volebná miestnosť : Základná škola - Sama Cambela, Školská 399/14
 
ulice : Cintorínska, Czambelova, 1.mája, Mierová, Nám. SNP, Peniažky, Podkonická, Švarca, občania s pobytom na obci  Slovenská Ľupča
                                                 
Okrsok č. 2  
Volebná miestnosť : Základná škola - Sama Cambela, Školská  399/14
 
ulice :  Dolná, Ľupčianska, Mlynská, Oslobodenia, Partizánska, Príboj, Školská, Športová, Za Ďaňacou, Za nožiarňou, Na Zábreži
 
Okrsok č. 3    
Volebná miestnosť : Základná škola - Sama  Cambela, Školská 399/14
 
ulice : Františka Mazúra, Hronská, Jabloňová, Juraja Majera, Krížna, Lesnícka, Lichardova, Lúčna, Murgašova, Orechová, Pod Zámkom, Pod Hôrkou,  Sadová, Tehelná, Záhradná, Železničná
 
 
                                                                            Mgr. Roland Lamper
V Slovenskej Ľupči, 25.03.2019                          starosta obce

Vyvesené: 8. 2. 2019

Späť