Navigácia

Obsah

Späť

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 25.mája 2019 od 7:00 do 22:00 hod.

- Rozhodnutie o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

- Informácie pre voliča

- Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov

- Vyhlásenie

E-mailová adresa na posielanie "Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu" je: matrika@slovenskalupca.sk.

Kontaktná osoba: Badániková Magdaléna, tel.: 048/47 232 24

Vyvesené: 8. 2. 2019

Dátum zvesenia:

Späť